Izvajanje zimske službe v Avstriji

Avtor: dipl. inž. Josef NEUHOLD

V gradivu so predstavljene zakonske osnove za izvajanje zimske službe v Avstriji, odgovornosti in tehnični normativi.


Več …