Postopki izdaje soglasij za posege v varovalni pas ceste

Avtor: Gordana Grahek, mag. v sodelovanju s Tino Damjanovič, univ.dipl.inž.geod. in Mijo Rangus, univ.dipl.inž.arh.

Posege v varovalni pas ceste urejajo številni zakoni ter podzakonski predpisi.


Več …