Odvodnja občinskih cest v naseljih in izven naselij

Avtor: Andrej Bogataj, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Ustrezna odvodnja cest ima velik vpliv na prometno varnost in trajnost vozišča. Več …