Izredni prevozi in vpliv izrednih prevozov na ceste

Avtor: Marko Marok, Cestel d.o.o.

Zakon o cestah predpisuje, da osne obremenitve vozil ali skupine vozil ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev odrejenih s prometnim znakom ter da skupne mase vozil ali skupine vozil ne smejo presegati skupnih mas odrejenih s prometnim znakom.

Več …