Metodologija za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah

Avtor: Pavle Hevka, Cveto Gregorc

Zaradi posameznih gradenj večjih infrastrukturnih, energetskih ali drugih objektov prihaja v določenem, običajno krajšem časovnem obdobju do večje obremenjenosti glavnih in regionalnih cest z gradbiščnimi vozili, kar povzroča večjo poškodovanost in hitrejše propadanje teh cest. Več …