Zakonodaja

Na tej strani so koristne povezave v zvezi z zakonodajo in pravilniki glede cest v Republiki Sloveniji.

Zakonodaja s področja cest in prometa

kot jo objavlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/drzavne_ceste/zakonodaja_drzavne_ceste/

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/zakonodaja_pro/

Navodila in smernice

kot jih objavlja Direkcija RS za ceste:

http://www.dc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/navodila_smernice/