UXDE dot Net Wordpress Themes

Izvajanje zimske službe v Avstriji

V gradivu so predstavljene zakonske osnove za izvajanje zimske službe v Avstriji, odgovornosti in tehnični normativi.


Skupna dolžina avstrijskega cestnega omrežja je dobrih 124.507 kilometrov.  Zimsko službo izvajajo z 2.640 vozili, v sezoni 2012/2013 pa so porabili 484.000 ton soli.

Povprečni dnevni obseg prometa na letni ravni (število vozil v štiriindvajsetih urah) je osrednji faktor pri kategorizaciji prometnih površin za zimsko službo. Glede na to, so ceste označene s kategorijami od A do D. Na cestah pod kategorijo A (avtoceste, hitre ceste) se zimska služba izvaja 24 ur, na cestah pod kategorijo B se zimska služba izvaja od 4.00 do 22. ure, na cestah kategorije C  se zimska služba izvaja od 5.00 do 20.00 ure ter na cestah kategorije D  pa od 8.00 do 20.00 ure.

Obhodni čas za ceste pod kategorijo A ne sme biti daljši od treh ur, na ostalih cestah pa ne daljši kot pet ur, razen na cestah pod kategorijo D, kjer minimalni obhodni čas ni določen.

Objava je na voljo samo registriranim uporabnikom.

Če že imate račun, se lahko prijavite zgoraj desno.
Novi uporabniki pa se lahko registrirate tukaj: Registracija

 

 

Koristne povezave