UXDE dot Net Wordpress Themes

Strokovna gradiva

Strokovna gradiva niso lektorirana. Za vsebino so odgovorni avtorji.

Metodologija za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah

Avtor: Pavle Hevka, Cveto Gregorc

Zaradi posameznih gradenj večjih infrastrukturnih, energetskih ali drugih objektov prihaja v določenem, običajno krajšem časovnem obdobju do večje obremenjenosti glavnih in regionalnih cest z gradbiščnimi vozili, kar povzroča večjo poškodovanost in hitrejše propadanje teh cest. Več …

Koristne povezave