GRATEL – splošni gradbeni izvajalec, specializiran za gradnjo telekomunikacijskih omrežij ter infrastrukturnih objektov.

Logo
Naziv podjetja: Gratel d.o.o.
Kontakna oseba:
Telefon: 04 251 99 10
E-mail: info@gratel.si
Spletna stran: https://www.gratel.si/