CESTEL – Vodilni svetovni proizvajalec mostnega sistema za tehtanje vozil med vožnjo

Logo
Naziv podjetja: CESTEL cestni inženiring d.o.o.
Kontakna oseba:
Telefon: +386 1 568 17 19
E-mail: info@cestel.si
Spletna stran: https://www.cestel.eu/