UXDE dot Net Wordpress Themes

Zimska služba v Avstriji: mokri posip – manj soli, manj mehanizacije, večji učinek

Skupna dolžina avstrijskega cestnega omrežja je dobrih 124.507 kilometrov. Zimsko službo izvajajo z 2.640 vozili, v sezoni 2012/2013 pa so porabili 484.000 ton soli.

Povprečni dnevni obseg prometa na letni ravni (osebna vozila /24 ur) je osrednji faktor pri kategorizaciji prometnih površin za zimsko službo. Glede povprečni dnevni obseg prometa, so ceste razporejene v kategorije od A do D. Na cestah v kategoriji A (avtoceste, hitre ceste) se zimska služba izvaja 24 ur, na cestah v kategoriji B (državne ceste s povprečnim dnevnim obsegom prometa na letni ravni več kot 5.000 vozil/24 ur) se zimska služba izvaja od 4.00 do 22. ure, na cestah kategorije C (državne ceste s povprečnim dnevnim obsegom prometa med 1.000 in 5.000 na letni ravni) se zimska služba izvaja od 5.00 do 20.00 ure ter na cestah kategorije D (državne ceste s povprečnim dnevnim obsegom prometa na letni ravni manj kot 1.000 vozil/24 ur) od 8.00 do 20.00 ure.

Obhodni čas za ceste kategorije A ne sme biti daljši od treh ur, na ostalih cestah pa ne daljši kot pet ur, razen na cestah kategorije D, kjer minimalni obhodni čas ni določen.

V Avstriji od leta 2009 poteka projekt Optimizacija posipanja vlažne soli. Rezultati projekta so zajeti v priročniku ”Smernice zimske službe”, navodilih namenjenih osebju zimske službe. Na osnovi rezultatov projekta so zasnovana tudi izobraževanja na področju zimske službe.

Dobre rezultate dosegajo z uporabo mokrega posipa. Po izkušnjah so z mokrim posipom doseženi večji učinki ob manjši porabi soli in mehanizacije.

 

Koristne povezave