UXDE dot Net Wordpress Themes

Vseevropska prometna omrežja

Cilj vseevropskega prometnega omrežja je zgraditi prometno omrežje, ki bo sporostilo promet blaga in ljudi med državami EU. Do leta 2020 naj bi omrežje obsegalo 90 000 km avtocest in visokokakovostih cest.

Obnovili bodo 1300 km pomembnejših cestnih predorov

Avtor: Andrew Bossi

EU bo pri upravljanju vseevropskega prometnega omrežja preverjala varnost cest na stopnji načrtovanja in opravljala redni inšpekcijski nadzor omrežja. Do leta 2019 bodo obnovili 1.300 km pomembnejših cestnih predorov, ki bodo tako izpolnjevali najvišje varnostne standarde.

Koristne povezave