UXDE dot Net Wordpress Themes

Strokovno srečanje naročnikov in izvajalcev zimskega vzdrževanja cest

Udeleženci z občin, cestnih in komunalnih podjetij ter drugi izvajalci zimske službe v Sloveniji, so skupaj s kolegi s Hrvaške, z znanjem in izkušnjami, vedoželjnostjo in dobro voljo, soustvarjali letošnji dogodek.

Program strokovnega srečanja 23. in 24. oktobra 2013:

ogled proizvodnje soli v SALINEN Avstrija,
predavanje gospoda Josefa Neuholda z Urada spodnje Avstrije za vzdrževanje cest in gospoda Christiana Sammerja s podjetja Kahlbacher,
ogled rudnika soli v Hallstattu.

Organiziranost in racionalizacija proizvodnje soli v SALINEN Avstrija je navdušila udeležence. Na vprašanja o izvajanju zimske službe, stroških zimske službe, uporabi posipnih materialov ter mehanizaciji sta odgovarjala gospod Josef Neuhold z Urada spodnje Avstrije za vzdrževanje cest ter gospod Christian Sammer s podjetja Kahlbacher. Glede na številna vprašanja smo se odločili, da gospoda Josefa Neuholda naslednje leto povabimo v Slovenijo.

Nekaj zanimivosti:

Obveznosti stanovalcev, 93. člen avstrijskega Zakona o pravilih cestnega prometaOdgovornost lastnikov javnih poti, 1391.a člen Občinskega državljanskega zakonika

Če pride zaradi slabega stanja poti do smrti, telesnih poškodb ali zdravstvenih težav človeka ali do poškodbe lastnine, odgovarjajo za nastalo škodo tisti, ki je kot vzdrževalec odgovoren za ustrezno stanje poti, če je pomanjkljivost povzročil eden od zaposlenih namerno ali iz malomarnosti. Če je škoda nastala zaradi nedovoljene, posebno nenamenske uporabe poti in če je bila uporabniku prepovedana uporaba poti bodisi zaradi vrste poti bodisi zaradi ustreznih znakov za prepoved, zapore ali iz drugega razloga, se oškodovanec ne more sklicevati na slabo stanje poti.

 

Koristne povezave