UXDE dot Net Wordpress Themes

Ne samo nedostojno, nedopustno

je komentar prvega urbanista Mestne občine Ljubljana, arhitekta profesorja Janeza Koželja, o predvideni štiripasovni povezavi med Škofljico in Ljubljano.

Po mnenju arhitekta Koželja je edina pravilna rešitev tista, ki se drži trajnostnih načel in upošteva dobro prakso urejanja takih problemov. Strokovna literatura v svetu pravi, da so najbolj pametna, najbolj gospodarna rešitev prometne gneče v konicah na cesti, ki gre skozi naselje, tako imenovani obračljivi ali izmenljivi pasovi. Na ta način na isti površini cestišča omogočamo boljšo izrabo. Površino uporabljamo, ko jo potrebujemo. Enkrat v eno smer, ob jutranji konjici, drugič v drugo. Obstaja zakonitost, ki se imenuje Downs–Thomsonov paradoks, ki pravi, da če število voznih pasov povečujemo, s tem privlačimo še več motornega prometa. S tem samo ustvarjamo začaran krog. Hkrati je po Koželjevih besedah nespodobno, da država, ki od občin zahteva, da pripravijo trajnostno strategijo razvoja prometa, sama krši načela trajnostnega razvoja. To pomeni, da jemlje površine kolesarjem in pešcem in ga namenja motornemu prometu. To se ne dogaja v nobeni civilizirani državi. Po mnenju Koželja bi bila tropasovnica primernejša rešitev, saj bi zagotavljala spoštovanje vseh zavez, ki jih je dala država za trajnostni razvoj. Ta rešitev je tudi gospodarna, ne širi ceste za motorni promet, kjer so linije javnega prometa in domačinom ne bi jemala življenjski prostor. 

Foto: www.dnevnik.si

Koristne povezave