UXDE dot Net Wordpress Themes

Stanje lokalnih cest v Angliji in Walesu v številkah

Asphalt Industry Alliance (AIA) s številkami opozarja na slabo stanje lokalnih cest.

95 odstotkov cestnega omrežja predstavljajo lokalne ceste.

Več kot 2 milijona lukenj je bilo zakrpanih od leta 2012.

1 od 5-ih cest ima življenjsko dobo krajšo od 5 let.

12,5 bilijonov EUR – ocenjeni stroški vzpostavitve normalnega stanja lokalnih cest

38 milijonov EUR – ocenjen znesek povračil zaradi zahtevkov uporabnikov cest v 2012

957 milijonov EUR – primanjkljaja prihodkov v letne lokalne proračune za vzdrževanje cest v obdobju 2011/2012

20 krat dražje izvajanje popravil ceste kot redno preventivno vzdrževanje

6 bilijonov EUR – ocenjeni letni stroški lokalnega gospodarstva zaradi slabega stanja cest

Čez 120 milijonov EUR več letnih stroškov za krpanje lukenj – povprečen strošek krpanja ene luknje je 62 EUR

19 odstotno zmanjšanje financiranja vzdrževanja lokalnih cest s strani s strani države do aprila 2015

Vir: http://www.asphaltindustryalliance.com/images/library/files/AIA_FactSheet2013.pdf

Foto: Free Foto


 

 

Koristne povezave