UXDE dot Net Wordpress Themes

Prvi slovenski kolesarski kongres

Pred prvim slovenskim kolesarskim kongresom, ki bo potekal od 9. do 11. junija 2021, v sodelovanju s spletnim portalom www.slovenskeceste.si razpisujemo objavo člankov na spodaj navedene teme. Med prijavljenimi članki bomo izbrali teme za prvi slovenski kolesarski kongres. Tako se bomo še pred kongresom srečevali na spletnem portalu slovenskeceste.si

Vabimo vas, da prijavite članke na spodaj navedene teme.

Teme:
Zakonodaja in financiranje
Projektiranje
/Vzpostavljanje kolesarskih povezav
Gradnja in vzdrževanje kolesarskih povezav
Informacijska tehnologija in aplikacije
Zbiranje in analiza podatkov – katere podatke potrebujemo in zakaj?
Kolesa,oprema in storitve za kolesarje
Kargo kolesa in dostave s kolesi
Kolesarjenje v zimskem času
Kolesarjenje in multimodalnost potovanj
Kolesarski turizem
Psihologija in prometna varnost kolesarjev
Vzpodbujanje kolesarjenja na nivoju države, lokalnih skupnosti, podjetij in vzgojno izobraževalnih inštitucij
Delovanje nevladnih kolesarskih organizacij
Pogled v prihodnost
Drugo

K objavi dosežkov, novic, ponudbe vabimo:

– predstavnike države in občin odgovorne za kolesarsko infrastrukturo,

– projektante kolesarskih povezav,

– izvajalce gradnje in vzdrževanja kolesarske infrastrukture,

– predstavnike turističnih organizacij na državnem in lokalnem nivoju,

– regionalne razvojne agencije,

– proizvajalce prometne signalizacije in prometne opreme,

– proizvajalce in prodajalce koles, kolesarnic, polnilnic za električna kolesa,

– opremljevalce počivališč za kolesarje,

– ponudnike informacijske tehnologje in aplikacij za kolesarje,

– ponudnike sistemov izposoje koles,

– druge, ki se ukvarjate s tematiko.

Informacije na www.educenter.si

Koristne povezave