UXDE dot Net Wordpress Themes

Novice

CGS vremenski portal za občine

CGS vremenski portal za občine

V podjetju CGS LABS razvijamo vremenski portal za občine, ki bo nudil natančno in pravočasno vremensko informacijo in s tem omogočal ustrezno pripravo na izredne dogodke. Vremenska informacija bo v pomoč zimski vzdrževalni službi na občinskih cestah (sistem CVIS), civilni zaščiti in drugim uporabnikom.

Ponudimo vam lahko tudi:

Vseevropska prometna omrežja

Cilj vseevropskega prometnega omrežja je zgraditi prometno omrežje, ki bo sporostilo promet blaga in ljudi med državami EU. Do leta 2020 naj bi omrežje obsegalo 90 000 km avtocest in visokokakovostih cest.

(več …)

Koristne povezave