UXDE dot Net Wordpress Themes

Brez komunikacije in sodelovanja ni uspešne zimske službe

Na okrogli mizi o Izzivih zimske službe v sezoni 2018/2019 so sodelovali mag. Pavle Hevka, DRI, Igor Šebenik, Družba za avtoceste RS, Ivan Kapun, Generalna policijska uprava, mag. Matjaž Srša, Občina Kamnik, Slavko Bračko, Pomgrad – cestno podjetje d.d., Ulrich Zorin, Služba za upravljanje s prometom in prometno varnostjo, DARS, Andrej Velkavrh, Agencija za okolje.
Okroglo mizo je povezovala Janja Budič, Prometno informacijski center

Na prvo mesto so vsi udeleženci postavili odgovornost za  zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu tudi pozimi. Opozorili so na intenzivne padavine oziroma izredne dogodke v zimskem času, ki jih z resursi, s katerimi razpolagajo, ne morejo popolnoma obvladati. Za uspešno zimsko službo je potrebno tudi sodelovanje uporabnikov cest. Potrebno je ozaveščanje, da v izrednih razmerah ne hodijo na pot in počakajo toliko časa, da se ceste očistijo. Vozniki bi morali biti psihofizično in tehnično usposobljeni za vožnjo v zimskih razmerah. Potrebno je vzpodbuditi medije, da bodo več poročali o zimski službi. Potrebna je vzgoja o vožnji v zimskih razmerah že v avtošolah in kasneje na tečajih varne vožnje za že izkušene voznike.

Informacijska tehnologija, nova mehanizacija in posipni materiali omogočajo novo organizacijo in učinkovitejšo zimsko službo z nižjimi stroški. Zimska služba je najzahtevnejši del rednega vzdrževanja cest pri čemer je znanje ključno. Udeleženci okrogle mize so opozorili na pomen sodelovanja vseh vpletenih od policije, vzdrževalcev, civilne zaščite in ostalih. Zimske službe v vsaki zimski akciji pripravljene na najslabši scenarij, tudi uporabnike cest obveščajo o najslabših možnih situacijah, znotraj pa zimske službe delujejo preudarno, brez panike in s trezno glavo.

Nekaj poudarkov:

Andrej Velkavrh, ARSO

Tudi v prihodnje bomo imeli sneg, toda manj. Povprečna zimska temperatura se zvišuje, zime so  vse bolj mile. Snežna odeja se tanjša, sneg se hitreje stopi. Iz tega pa ne sledi, da bo manj ekstremnih dogodkov.

Ivan Kapun, Generalna policijska uprava

Zimska služba predstavlja velik problem. Zahteva večje moštvo, kar je vedno bolj problematično. Vozil brez opreme nimamo kam izločiti. Gre za tisoče tovornih vozil.

Ulrich Zorin, Služba za upravljanje s prometom in prometno varnostjo

V ekstremnih razmerah je pomembno, da imamo čim več informacij.

Igor Šebenik, DARS

Ob prvi napovedi sneženja se pripravljamo na najslabši možni scenarij. Potrebno je ohranjati mirno kri in trezno glavo.

mag. Pavle Hevka, DRI

Zimska služba je najzahtevnejši del rednega vzdrževanja cest pri čemer je znanje ključno.

Slavko Bračko, Pomgrad Cestno podjetje

Skrajšujemo obhodne čase. Letos bomo z dodatnimi vozili v pripravljenosti na klancih. Vzdrževalci smo pripravljeni na izredne razmere v okviru resursov, ki jih imamo.

Matjaž Srša, Občina Kamnik

Naš cilj je zagotavljati prometno varnost. Potrebno je določiti prioritete. Organiziran imamo krizni štab zimskih služb, kar priporočam vsem občinam.

 

Koristne povezave