UXDE dot Net Wordpress Themes

EDUCENTER z novima storitvama za občine

EDUCENTER ponuja novi storitvi za občine in sicer pravno svetovanje ter strokovni pregled prometnega dela projektne dokumentacije pred pričetkom del na občinskih cestah.

Nudimo mediacijo za urejanje lastništva cest s ciljem sklenitev dogovorov v primeru, ko občina in lastnik glede odkupa ne najdeta skupnega jezika, postopki razlastitve pa lahko trajajo leta. Po potrebi nudimo tudi skrbni pregled pravnega stanja zemljišč po katerih poteka javna cestna infrastruktura.

Nudimo tudi skrbni pregled prometnega dela projektne dokumentacije pred pričetkom del na občinskih cestah. V praksi se namreč pogosto dogaja, da med pripravljeno projektno dokumentacijo in pričetkom del poteče veliko časa. Na prometnem področju se zakonodaja precej hitro spreminja, zato se dogaja, da izvedena dela na cestah niso v skladu z zadnjimi predpisi. To lahko občinam povzroči velike stroške, hkrati pa tudi negativen odziv javnosti.

Za več informacij pokličite 041 348 364 ali pošljite sporočilo na info@educenter.si

 

Koristne povezave