UXDE dot Net Wordpress Themes

Ogled dobre prakse urejanja varnega prometa v občini Krško

V Evropskem tednu mobilnosti smo si ogledali kako promet urejajo v občini Krško. Občina Krško je z nekaj več kot 800 km cest, druga občina po kilometrih cest, takoj za Ljubljano, ki upravlja z dobrimi 1100 km.

Pot nas je peljala od Zatona po mostu preko reke Save in nadvozu. V letu 2017 je Občina Krško ob ureditvi dveh krožnih križišč uredila tudi kolesarske pasove in na mestih, kjer jih ni bilo možno umestiti, uredila promet po sistemu sharow. Sprehodili smo se do OŠ Jurija Dalmatina Krško, kjer smo si ogledali pilotni projekt umirjanja prometa v okolici OŠ, ki stoji neposredno ob regionalni cesti Krško -Zdole. 

Občina Krško je med prvimi uvedla znake K+R  Od tu dalje grem peš, ki jih v tujini že poznajo, Ogledali smo si urbano opremo v kombinaciji s cestno arhitekturno označitvijo območja šole – kot ukrep za umirjanje prometa. Kako je projekt potekal in s kakšnimi izzivi so se srečevali, sta nam predstavila mag. Romana Pečnik, ki na občini razvija nove projekte povezane z mobilnostjo in prometno varnostjo in Uroš Brumec z Direkcije RS za infrastrukturo. Z rezulati so na občini zelo zadovoljni, saj beležijo manjše hitrosti na tem območju in pozitivne odzive otrok, staršev in šole.

Zahvaljujemo se županu občine Krško, mag. Miranu Stanku za prijazen sprejem. 

Koristne povezave