UXDE dot Net Wordpress Themes

Izzivi kolesarske infrastrukture

V pripravi sta Pravilnik o kolesarskih površinah in Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji. Več o predpisih s področja kolesarskih površin na Posvetu o občinskih cestah.

Predlog Pravilnika o kolesarskih površinah določa minimalne tehnične zahteve, ki se morajo upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju kolesarskih površin in se nanašajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter ostale ureditve kolesarskih površin.

Predlog pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji pa  določa potek in način izvedbe kolesarskih povezav, način delitve kolesarskih povezav, merila za določitev kolesarskih povezav, način označitve in evidentiranja kolesarskih povezav ter način upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav.

Več o predpisih s področja kolesarske infrastrukture na  Posvetu o občinskih cestah.

Foto: http://www.civitasljubljana.si/dogodki/predavanje-7-dobrih-razlogov-za-kolesarjenje-v-mestu-in-nasploh

Koristne povezave