UXDE dot Net Wordpress Themes

Kako do prihrankov pri izvajanju zimskega vzdrževanja cest?

Za odgovore smo povprašali vodilne ponudnike opreme, posipnih materialov in informacijske tehnologije pa tudi upravljavce in vzdrževalce cest.

Janez Šilc, Riko Ribnica, d. o. o.
Foto: Spletna stran Riko Ribnica d.o.o.

Foto: Spletna stran Riko Ribnica d.o.o.

Pomembna je samostojnost in sposobnost sprejemanja pravih odločitev delovodij in voznikov, glede na specifične razmere na cestišču, tako na celotnem območju kot tudi na posameznih odsekih.

Odgovorno ravnanje s posipnimi materiali je bistvenega pomena, zato je potrebno veliko znanja in organizacijskih sposobnosti. Pri posipnih materialih ne gre samo za varčevanje, temveč tudi za pravilno in učinkovito posipanje. Torej, veliko primerne mehanizacije že obstaja, rezerve pa so še pri njeni uporabi in kakovosti posipnih materialov. Posipni materiali se razlikujejo po specifični teži (velik vpliv na širino posipanja), vsebnosti vlage, homogenosti zrn (velik vpliv na gostoto posipanja in samo sliko posipanja) in še bi lahko naštevali. Nujno je torej, da se glede na vremenske razmere in trenutno stanje cestišča izvede vse potrebne ukrepe pri avtomatizaciji posipanja ter ponastavljanje zastavljenih parametrov ob določenih vremenskih razmerah.

 

Alenka Šajn Slak, CGS plus, d.o.o.
Alenka Šajn Slak, CGS plus d.o.o.

Alenka Šajn Slak, CGS plus d.o.o.

Pri večletnem delu z izvajalci zimske službe smo spoznali, kako pomembna in koristna je za njih lahko vremenska informacija. Zaradi boljšega izbora posipnih materialov, učinkovitejšega časovnega planiranja akcij ter organizacije ekip lahko kakovostna in ažurna informacija o trenutnem stanju vremena na cestah kot tudi napoved meteorološkega stanja cest zimski službi prineseta znatne prihranke. Poleg prihrankov pa se zmanjšajo tudi negativni vplivi, ki jih ima soljenje na okolje.

Andrej Sever, DARS
Foto: spletna stran DARS

Foto: spletna stran DARS

Prihranke smo dosegli na tri načine: z uporabo raztopine natrijevega klorida, kalibracijo posipalcev glede na tip soli nekajkrat v sezoni  ter z uporabo ročnih merilnikov slanosti.

Raztopino natrijevega klorida uporabljamo za ovlaženje suhe soli  do najnižje temperature  okoli -7 stopinj C. Letos bomo prvič uporabili tudi samo moker posip – raztopino natrijevega klorida, tudi zato pričakujemo še večje prihranke.

Posipalce kalibriramo glede na tip soli nekajkrat v sezoni, tako prihranimo več kot 10% posipnih materialov, pomembno pa je tudi, da se izognemo preklopu pri posipu.

Na vsakem obhodu na določenih cestnih odsekih z ročnimi merilci slanosti izmerimo slanost cestišča in temu prilagodimo količino posipa.

 

Janez Kučan, Cestno podjetje Murska Sobota d.d.
Janez Kučan, Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

Janez Kučan, Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

Prihranke vidimo z uporabo sodobe tehnologije kot so gps spremljanje vozil, s tem imamo pregled koliko je dejansko opravljenih ur na terenu, nadzor nad kooperanti, ki morajo imeti gps tudi na traktorjih. Drugi prihranek je pri posipnih materialih, z uporabo sodobnih avtomatkih posipalcev, s katerimi točno doziramo porabo posipnih materialov glede na stanje vozišča. Pomembni so tudi točni vremenski podatki, da se izognemo nepotrebnemu posipanju.

Srečko JANJOŠ, Občina Črnomelj
Srečko JANJOŠ, Občina Črnomelj

Srečko JANJOŠ, Občina Črnomelj

Najprej je potrebno poskrbeti, da stroški zimskega vzdrževanja cest ne bi rastli. Rastejo iz preprostega razloga, ker se zaradi nenehne prometne rasti povečujejo prometne obremenitve po eni strani, po drugi strani pa so vedno višje tudi zahteve uporabnikov. V interesu optimalnega zimskega vzdrževanja in ne zmanjšanja stroškov za vsako ceno, bi se morali v čim večji meri posluževati vremenskih prognoz, kot je to vedno bolj običajna praksa drugod v Evropi. Kolikor vem, naj bi tudi v  Sloveniji  začel delovati cestnovremenski informacijski sistem. Takšne napovedi lahko ponujajo dragocene informacije cestni vzdrževalni službi pri sprejemanju odločitev in s tem znatne prihranke (npr. z zmanjšanjem količine agresivnih posipnih materialov – soli), istočasno pa tudi manjše negativne vplive na okolje, kar gotovo ni zanemarljivo iz ekološkega in posledično tudi ekonomskega vidika.

Koristne povezave