UXDE dot Net Wordpress Themes

ISO standard za večjo varnost v prometu

Evropski svet za varnost prometa (ETSC) je 04. oktobra 2012 objavil novico o novem standardu ISO 39001:2012.

 

 

Standard bo prispeval k  večji  varnosti  v cestnem prometu. Zahteve standarda  zavezujejo organizacije na področju cestnega prometa, da izvajajo sistem upravljanja ter prispevajo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in poškodovanih v prometu.

Koristne povezave