UXDE dot Net Wordpress Themes

26. januarja prične veljati Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

V skladu s pravilnikom so občine dolžne evidentirati dejansko rabo zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Prvega junija je predviden prvi prenos in uskladitev podatkov. Na MInistrstvu za finance opozarjajo, da so podatki pmembni tudi za postopke vezane na sprejem davka na nepremičnine.

Koristne povezave