Zimska služba – s sodelovanjem do prevoznosti cest in prometne varnosti

Zimska služba - s sodelovanjem do prevoznosti cest in prometne varnosti

Datum
17.10.2019
9:00 - 15:30

Lokacija
BTC City, Kristalna palača, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


EDUCENTER V SODELOVANJU Z DRSI IN DARS ORGANIZIRA

PRVO PROBLEMSKO KONFERENCO

ZIMSKA SLUŽBA – S SODELOVANJEM DO ŠE BOLJŠE PREVOZNOSTI CEST IN VEČJE PROMETNE VARNOSTI

17. oktober 2019, Ljubljana, Kristalna palača

Prva problemska konferenca bo izpostavila pomen sodelovanja med zimskimi službami in gospodarstvom pri zagotavljanju še boljše prevoznosti cest in večje prometne varnosti ter pomen pravilnih in pravočasnih podatkov v zimski službi.

Primer dobre prakse izvajanja zimske službe smo poiskali na Dunaju, ki že deseto leto zapored velja za najboljše mesto za življenje na svetu. Na prvi problemski konferenci se nam bo tako pridružil dr. Peter Nutz, vodja zimske službe na Dunaju.

Vabimo:

  • odgovorne za zimsko službo na državnih in občinskih cestah,
  • ​župane,
  • direktorje oziroma vodje vzdrževanja cest,
  • vodje vzdrževalnih baz,
  • dežurne v zimski službi,
  • predstavnike komunalnih podjetij,
  • podizvajalce v zimski službi,
  • predstavnike gospodarstva in druge uporabnike cest.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo eno kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.45
SKLOP I: POMEN DOBREGA IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE ZA GOSPODARSTVO
Pogovor z Ireno Rimac Gaspari, direktorico nabave in logistike, Hidria d.o.o., Robertom Severjem, direktorjem Združenja za promet pri GZS.

9.45 – 11.00
SKLOP II: ZIMSKA SLUŽBA V PRAKSI
9.45-10.00
Posebnosti izvajanja zimske službe na avtocestah
Andrej Sever, DARS

10.00-10.30
Posebnosti izvajanja zimske službe na državnih cestah v upravljanju DRSI in pomen znanja za njeno izvajanje
Ljiljana Herga, vodja Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest ter prometno varnost na  Direkciji RS za infrastrukturo, Pavle Hevka, DRI svetovanje inženiring

10.30-10.45
Posebnosti in pomen zimske službe na občinskih cestah
Peter Misja, župan, Občina Podčetrtek

10.45 – 11.00 Razprava

11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 12.30
SKLOP III: INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
11.30 – 11.45
Vpliv podnebnih sprememb na vreme v zimskem času
Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje

11.45 – 12.00
Pravilne in pravočasne vremenske napovedi
Andrej Velkavrh, Agencija RS za okolje

12.00 – 12.15
Informacije iz cestno-vremenskih informacijskih sistemov
Alenka Šajn Slak, CGS Labs d.o.o.

12.15-12.30
Podatki o prevoznosti in razmerah na cestah in pravočasno obveščanje javnosti
Brane Nastran, Prometno informacijski center

12.30-12.45 Razprava

12.45 – 13.00 Odmor

13.00 – 13.45
PRIMER DOBRE PRAKSE IZ TUJINE – ZIMSKA SLUŽBA NA DUNAJU
Vabljeni predavatelj:
Dr. Peter Nutz, vodja zimske službe na Dunaju

Predstavitev zimske službe na 2.800 km dolgem omrežju cest na Dunaju

13.45 – 14.15
Pogovor z dr. Nutzem bo vodil Pavle Hevka
Predavanje in pogovor bosta prevajana.

Natisnite si program Zimska služba – Zagotavljanje prevoznosti in prometne varnosti


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 198 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 16. oktobra 2019 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 110-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 14. oktobra 2019. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Zimska služba – s sodelovanjem do prevoznosti cest in prometne varnosti

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Načrt ni na voljo