Ravnanje z odpadki pri vzdrževanju in gradnji cest

Ravnanje z odpadki pri vzdrževanju in gradnji cest

Datum
12.02.2020
9:30 - 14:00

Lokacija
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Za odgovorne osebe v podjetjih v katerih nastajajo odpadki, pooblaščence za varstvo okolja, delovodje, skupinovodje in vse druge, ki imajo pri svojem delu opravka z odpadki, smo pripravili izobraževanje s katerim se bodo:

 • seznanili z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki,
 • naučili kaj so odpadki , kako se z njimi ravna od nastanka, skladiščenja in označevanja do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov,
 • pridobili napotke kako voditi evidenco ravnanja z odpadki in kako poročati,
 • informirali o vseh zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati in
 • seznanili o ukrepih in višinah glob, ki jih lahko izrečejo inšpektorji, če zahtev ne bodo upoštevali in izpolnjevali


  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Program:

9.30 – 14.00

Seznanitev z Uredbo o odpadkih in ostalimi specialnimi uredbami s področja ravnanja z odpadki in embalažo ter odpadno embalažo

Odpadki

 • definicija in nastanek
 • nevarni in nenevarni odpadki
 • komunalni in nekomunalni odpadki
 • poimenovanje odpadkov in dodelitev številke odpadka

Pravila, zahteve in obveznosti ravnanja z odpadki in zahteve

 • skladiščenje odpadkov
 • shranjevanje in označevanje odpadkov
 • oddajanje/prepuščanje odpadkov
 • evidenčni listi
 • vodenje evidence
 • načrt gospodarjenja z odpadki
 • letno poročanje

Sistem ravnanja z odpadki

 • vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki
 • izpolnjevanje zahtev

Ukrepi in višine glob

 • posledice neizpolnjevanja zahtev
 • ​potek inšpekcijskega nadzora
 • ukrepi in odprava nepravilnosti
 • prisilitev, izvršba
 • višine glob

Diskusija, odgovori na vprašanja

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič, Environ

Polonca Poljanec Perič, univerzitetna diplomirana inženirka kemije je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. V podjetju Environ strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorjev za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, …, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 220 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 11. februarja 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 102-20, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 3. februarja 2020. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Ravnanje z odpadki pri vzdrževanju in gradnji cest

220,00 €

Udeleženec 1

Podatki o podjetju

DA
NE

Strinjam se, da moj e-naslov uporabljate za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih.

Strinjam se s Politiko zasebnosti družbe Educenter, v kateri so določene moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Politika zasebnosti (.pdf)

V primeru, da se z uporabo vašega e-naslova za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih ne strinjate, nam to prosim sporočite na info@educenter.si.


Zemljevid


Načrt ni na voljo