Uporaba raztopin soli v zimski službi

Uporaba raztopin soli v zimski službi

Datum
03.12.2019
9:30 - 11:00

Lokacija
City Hotel Maribor, Maribor

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Uporaba raztopin soli v zimski službi se po svetu vse bolj uveljavlja, saj je zelo učinkovita, hkrati pa omogoča prihranke posipnih materialov.

Z postopno uporabo raztopin soli so v Sloveniji pričeli na DARSU že leta 2006, ko so v Novem mestu postavili prvo mešalno napravo. Kot pri vsaki novosti, se je tudi pri tem načinu posipanja najprej pojavila skepsa o učinkovitosti. Ob predstavitvi praks iz skandinavskih držav, PIARC-ovih predavanj, izdelavi avtomatskih mešalnih naprav in izdelavi posipalcev za tekoče posipanje, pa se je pa tudi tak način posipanja začel uveljavljati.

Andrej Sever, ki ja na DARSU uvajal uporabo razstopin soli nam bo, med drugim, predstavil kakšna je razlika med tekočim in mokrim posipanjem ter praktične izkušnje pri uporabi razstopin soli.

Dogodek bo kombinacija predstavitve in pogovora.

Dogodek bo potekal od 9.30 do 11.00 ure. 

 

 


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 150 EUR in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 2. decembra 2019 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 113-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313

 


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do 23. novembra 2019. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Uporaba raztopin soli v zimski službi

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Načrt ni na voljo