Turistična signalizacija in oglaševanje ob cestah

Turistična signalizacija in oglaševanje ob cestah

Datum
23.03.2017
9:30 - 14:00

Lokacija
City Hotel Ljubljana, Ljubljana

Kategorija

Opis dogodka


V obcestni prostor se poleg klasičnih prometnih znakov postavlja tudi turistična signalizacija in objekti za obveščanje in oglaševanje. Turistična signalizacija spada med prometno signalizacijo in je namenjena predvsem obveščanju in vodenju do turističnih znamenitosti in pomembnejših objektov v naselju, medtem ko so objekti za obveščanje in oglaševanje postavljeni zgolj v reklamne namene.
 
Kakšna je natančna ločnica med turistično signalizacijo in objekti za obveščanje in oglaševanje,  kakšni postopki se vodijo pri upravljavcu cest za njihovo postavitev in kakšno dokumentacijo je potrebno pripraviti, o tem podrobno na seminarju.

Program seminarja
9.30-11.30
TURISTIČNA SIGNALIZACIJA
Namen, vsebina in postavljanje turistične signalizacije po novem – pregled pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

Turistična signalizacija v praksi
Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Označevanje planinskih in pohodnih poti, ki pridejo v stik z državno cesto
Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00-14.00
OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE
Obveščanje in oglaševanje ob državni cesti v skladu z Zakonom o cestah
Elaborat za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje
Oglaševanje in prometna varnost
Primeri iz prakse

mag. Gordana Grahek, Direkcija RS za infrastrukturo

Pomen občinskih prostorskih aktov za urejanje obveščanja in oglaševanja
Maja Burkeljca, V prostoru d.o.o.


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 17. marca 2017. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Prijavnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Prijavnica v pdf obliki: Prijavnica Turistična signalizacija in oglaševanje

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na seminarju znaša 195,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV in predavanja. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 102-17, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

 


 

Prijava na: Turistična signalizacija in oglaševanje ob cestah

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....