Spletni seminar Tehnični vidiki kolesarskih povezav

Spletni seminar Tehnični vidiki kolesarskih povezav

Datum
25.11.2020
10:00 - 11:00

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Pri projektiranju kolesarskih povezav je potrebno poznati več pravilnikov in jih celostno uporabljati. Na terenu se, zaradi slabe interpretacije zakonodaje, pogosto pojavljajo neskladja oziroma nepravilnosti. Vse več kolesarjev, hkrati pa pojav električnih dvokolesnikov, zahtevajo razmislek o tehničnih vidikih kolesarskih povezav. Kolesarske povezave, ki so se pred nekaj leti zdele zadostne, se danes pogosto izkažejo kot preozke. Kako torej projektirati in označevati kolesarske povezave, kako se odločati o širini, kdaj in kako označevati mešane površine za kolesarje in pešce, je le nekaj vprašanj, na katere bomo iskali odgovor.


Vabimo:

  • Projektante kolesarskih povezav
  • Predstavnike države in občin odgovorne za načrtovanje in izvedbo kolesarskih povezav
  • Druge, ki jih tematika zanima.

Program:

10.00 – 11.00
Predpisi pri projektiranju kolesarskih povezav
Uporaba v praksi

 

Predavateljica:
mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 100 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 24. novembra 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 109-2020, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, 19. novembra 2020. 

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Spletni seminar Tehnični vidiki kolesarskih povezav

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Načrt ni na voljo