Novosti na področju horizontalne prometne signalizacije

Novosti na področju horizontalne prometne signalizacije

Datum
16.03.2016
Po vsebinskih sklopih

Lokacija
CENTRAL HOTEL, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Novi pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi prinaša kar nekaj sprememb tudi na področju horizontalne prometne signalizacije. Med drugimi so pomembne nove zahteve za minimalne vrednosti karakteristik označb.

Na seminar vabimo:

  • odgovorne za označbe na prometnih površinah na državnih in občinskih cestah,
  • izdelovalce talnih označb.

   

9.30-11.00

Nove in spremenjene označbe na prometnih površinah

Vrste, izvedba in barva označb

Mere in tolerance označb

Barvne in svetlobno odbojne lastnosti označb

Preverjanje ustreznosti in obnova označb

Napisi in simboli na prometnih površinah

Predavatelj: Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

11.30-13.00

Na kakšen način izbrati  material za izdelavo označb glede na novi pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Razlika med oznakami tip I in tip II in kako dosežemo razliko

Vpliv materialov na karakteristike R,RW,Q,S,B in kaj le te določajo

Izbira vrste, količine in kvalitete sistema materialov za doseganje minimalnih vrednosti karakteristik označb

Predavatelj: Lojze Lenček, Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

 


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Prijave sprejemamo najkasneje do 9. marca 2016 po pošti na naslov: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, po e-pošti: info@educenter.si, prijavite se lahko tudi preko spletne strani.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

Prjavnico si natisnete s klikom na Prijavnica TALNE OZNAČBE


KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 185,00 EUR in vključuje DDV, predavanja in strokovno gradivo, ki ga udeleženci prejmejo po elektronski pošti.

Kotizacijo nakažite najkasneje do 15. marca 2016 na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 103-16, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

 

Prijava na: Novosti na področju horizontalne prometne signalizacije

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....