Šolski prevozi in ukrepi za varnejše šolske poti

Šolski prevozi in ukrepi za varnejše šolske poti

Datum
03.09.2020
9:00 - 14:15

Lokacija
Računovodska hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


V skladu z zakonodajo imajo učenci osnovnih šol pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče od osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre. O načinu prevoza učencev se dogovorijo osnovna šola, starši in lokalna skupnost. Šolski prevozi predstavljajo za občine velike stroške pa tudi organizacijske izzive, predvsem v obdobju grožnje z okužbo s koronavirusom.

Vedno bolj popularna električna prevozna sredstva ter promocija hoje, kot načina trajnostne mobilnosti, zahteva od šol in občin, da nenehno presojajo in izboljšujejo načrte šolskih poti in zagotavljajo ustrezne tehnične rešitve povezane z infrastrukturo.

Vabimo:

  • župane, ravnatelje, odgovorne na občinah za organizacijo šolskih prevozov, odgovorne na osnovnih šolah za načrte mobilnosti in šolske prevoze, člane svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, druge, ki jih tematika zadeva. 

Program:

9.00 – 9.30
Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah
mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo

9.30 – 10.00
Vizija NIČ in varnost šolskih poti
Robert Štaba, Zavod varna pot

10.00 – 11.00
Načrtovanje in vzpostavljanje  šolskih poti
Smernice za šolske poti
Standardi za šolska postajališča
Prometno – varnostni ukrepi in pravilno ravnanje udeležencev na šolskih poteh
mag. Robert Strah, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

11.30 – 12.30
Finančna konstrukcija šolskih prevozov in racionalizacija stroškov
Oblikovanje cene prevozov
dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.30 – 13.00
Načrtovanje in izvajanje šolskih prevozov
Vzpostavljanje mreže postajališč
dr. Tomaž Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

 
13.15 – 13.45
Primer dobre prakse
Načrt šolskih poti v Osnovni šoli Trebnje
Franci Kravcar, vodja skupine za prometno varnost, Osnovna šola Trebnje

13.45 – 14.15
Šolski prevozi in aktualna problematika
Možnosti prenosa okužbe z novim korona virusom Covid 19 na šolskih prevozih
Poti prenosa in preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe pri prevozu šolarjev
dr. Bonia Miljavac, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Natisnite si program Solski prevozi in ukrepi za varnejse solske poti


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 215 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Za zgodnje prijave do 31. 7. 2020 priznavamo 20% popust, tako da znaša kotizacija 172 EUR z vključenim DDV. Kotizacijo nakažite najkasneje do 2. septembra 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 105-2020, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka. 24. avgusta 2020. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Šolski prevozi in ukrepi za varnejše šolske poti

Vrsta prijave Cena Št. udeležencev
Redna prijava 215,00 €
Zgodnja prijava do 31.7.2020 172,00 €

Podatki o podjetju

DA
NE

Strinjam se, da moj e-naslov uporabljate za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih.

Strinjam se s Politiko zasebnosti družbe Educenter, v kateri so določene moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Politika zasebnosti (.pdf)

V primeru, da se z uporabo vašega e-naslova za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih ne strinjate, nam to prosim sporočite na info@educenter.si.


Zemljevid


Načrt ni na voljo