Prometna signalizacija in prometna oprema na območju zavarovanja del in ovir v cestnem prometu

Prometna signalizacija in prometna oprema na območju zavarovanja del in ovir v cestnem prometu

Datum
04.10.2013
9:30 - 13:00

Lokacija
Hotel Mons, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Obnavljanje znanja  za postavljavce prometne signalizacije in cestnih zapor, cestne preglednike, vodje vzdrževalnih baz, delovodje pa tudi nadrejene in odgovorne za prometno signalizacijo na državnih cestah in občinah, da bodo strokovno usmerjali podrejene oziroma izvajalce vzdrževanja cest. Za ponovitev osnov, odpravo nepravilnosti na cestah in seznanitev s predvidenimi spremembami pravilnikov.


Program:

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu ter spremembe in dopolnitve pravilnika

  • Pristojnosti in obveznosti subjektov, ki so vključeni v procesu pridobitve dovoljenja za zaporo ceste, postavitve, nadzora in odstranitve zapore,
  • Vrste zapor in sheme tipskih zapor
  • Novosti na področju predpisov za zapore – predlogi za spremembe in dopolnitve pravilnik
  • Primeri dobre prakse izvedbe zapor in napak na terenu

Predavatelj: Mirko Mladenovič 


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Prijave sprejemamo najkasneje do 27. septembra 2013 oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se lahko:

po pošti na naslov: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana,

po telefaksu: 01 300 73 96 ali

po e-pošti: info@educenter.si.

Prijavite se lahko tudi preko spletne strani.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

Prijavnico si natisnete s klikom na Prijavnica_zapore_cest

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 130,00 EUR in vključuje DDV, predavanja in postrežbo med odmorom.

Kotizacijo nakažite najkasneje do pričetka izvedbe na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 130-13, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

 

Prijava na: Prometna signalizacija in prometna oprema na območju zavarovanja del in ovir v cestnem prometu

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....