Prometna signalizacija do prometne varnosti

Prometna signalizacija do prometne varnosti

Datum
24.09.2020
9:30 - 15:00

Lokacija
Kristalna palača Ljubljana, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Demografske spremembe, kot je staranje prebivalstva ter razvoj avtomobilskih asistenčnih sistemov in avtonomnih vozil, zahtevajo tudi spremembe na področju prometne signalizacije. Prometna signalizacija je ključ do prometne varnosti in prav je, da se vsi odgovorni enkrat letno seznanijo z vsemi novostmi in trendi na tem področju. S partnerji v projektu smo zato pripravili prvi kongres o prometni signalizaciji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Partner projekta:

S partnerstvom omogočamo znižano kotizacijo za udeležence iz občin.


Program:

9.30 – 9.45

UVODNI NAGOVORI
NOVE TEHNOLOGIJE IN NOVI STANDARDI

9.45 – 10.05

Vpliv sprememb demografske strukture voznikov na zahteve prometne signalizacije

Andrija Novakovič

10.05 – 10.35
Trendi v razvoju avtonomnih vozil s poudarkom na potrebe LKA in LDW sistemov, kot najpogosteje uporabljenih v praksi

Andrija Novakovič in Gernot Sauter

10.35 – 11.00
Novosti Standarda za stalno vertikalno signalizacijo  12899 kot osnove za opredelitev kakovosti prometnih  znakov

Gernot Sauter

11.00 – 11.15
Nove tehnologije v izdelavi vertikalne prometne signalizacije kot parameter za povečanje kakovosti in trajnosti prometnih znakov

Andrija Novakovič

Predavanja bodo v srbskem in angleškem jeziku.

Gernot Sauter je specialist za zakonodajo in tehnične zahteve v podjetju 3M Nemčija
Andrija Novakovič je specialist in strokovnjak za tehnično podporo v 3M JV Evropa.

 

11.15 – 11.30 Razprava
 

12.00 – 12.30

RETROREFLEKSIJA V TEORIJI IN PRAKSI
Retrorefleksija – od standardov do aplikacije in težav pri zagotavljanju kritičnih parametrov
Trenutna situacija in vizija za prihodnost
dr. Tina Šetinc in Tomaž Kumer, Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.


12.30 – 13.15
PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PRAVILA CESTNEGA PROMETA
Predstavitev zadnjih  formalnih novostih na področju signalizacije
Usklajenost prometne signalizacije s pravili cestnega prometa in ostalimi predpisi
Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

 

13.30 – 14.00
TRENDI NA PODROČJU PAMETNE SPREMENLJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE
Vrste in delitev spremenljive prometne signalizacije
Tehnologija, povezanost, senzorika in krmiljenje
Primeri uporabe na državnih in občinskih cestah
dr. Robert Rijavec, Prometno tehnični inštitut, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Ljubljani

14.00 – 14.15
Spremenljiva prometna signalizacija na avtocestah
Ulrich Zorin, direktor področja, Področje vzdrževanje, DARS d.d.

14.15 – 14.30
Prometni znaki z notranjo osvetlitvijo
Tomaž Ocvirk, Meblo signalizacija d.d.

14.30-15.00
Povzetek in zaključek konference s predavatelji. Na okrogli mizi bo poleg predavateljev sodeloval tudi Matjaž Srša, Občina Kamnik.

 

Fotografija: Primorske novice


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 180 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Za udeležence z občin priznavamo 50% popust. Kotizacijo nakažite najkasneje do 23. septembra 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 02-2020, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do torka. 8. septembra 2020. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Prometna signalizacija do prometne varnosti

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Načrt ni na voljo