Prvi posvet cestnih preglednikov: Obveznosti in odgovornosti pregledniške službe

Prvi posvet cestnih preglednikov: Obveznosti in odgovornosti pregledniške službe

Datum
15.12.2016
9:30 - 14:30

Lokacija
Central Hotel Ljubljana, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Pregledniška služba je ena pomembnejših nalog rednega vzdrževanja cest. Nadzira vsa dogajanja, ki vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti. Podatke o ugotovitvah s pregledov mora izvajalec rednega vzdrževanja zapisovati in hraniti in jih posredovati upravljalcu cest.

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki.

Prvi posvet cestnih preglednikov smo pripravili s ciljem obnavljanja znanja, saj Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v četrtem členu določa, da se redno vzdrževanje cest opravlja s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Udeleženci bodo po zaključku prejeli potrdilo s katerim bodo dokazovali obnavljanje znanja.

Na seminar vabimo cestne preglednike, pa tudi vodje vzdrževalnih baz, saj se v primeru nepravilnosti presoja tudi odgovornost vodstva vzdrževalca in upravljavca ceste.

Vabimo:
 – cestne preglednike, vodje cestno pregledniške službe, vodje vzdrževanja, upravljalce cest


Program prvega posveta cestnih peglednikov:

9.30-11.00

Naloge cestnih preglednikov v skladu s predpisi

Pregledniška služba v zimskem času

Odgovornosti pregledniške službe

Pavle Hevka, Direkcija RS za prometno infrastrukturo

 

11.30 – 12.00

Izkušnje z uporabo informacijske tehnologije pri izvajanju pregledniške službe in izkušnje z odškodninskimi zahtevki

Janez Kučan, Pomgrad-cestno podjetje, d.d.

 

12.00 – 13.00

Pregled cestnih zapor v skladu z novim pravilnikom o zaporah na cestah

Aleš Bricelj

 

13.15 – 14.15

Naloge in postopki pregledniške službe v primeru izrednih dogodkov na cest ter zavarovanje nevarnih mest

Uroš Brumec

 


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Prijave sprejemamo najkasneje do 8. decembra 2016 oziroma do zapolnitve mest po pošti na naslov: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, po e-pošti: info@educenter.si ali preko spletne strani.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

Prjavnico si natisnete s klikom na Prijavnica-na-prvi-posvet-cestnih-preglednikov

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 184,00 EUR in vključuje DDV, postrežbo med odmorom in strokovno gradivo, ki ga bodo udeleženci prejeli po elektronski pošti.

Kotizacijo nakažite najkasneje do 14. decembra 2016 na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 106-16, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

 

Prijava na: Prvi posvet cestnih preglednikov: Obveznosti in odgovornosti pregledniške službe

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....