POSVET O OBČINSKIH CESTAH

POSVET O OBČINSKIH CESTAH

Datum
19.05.2016 - 20.05.2016
9:30 - 13:00

Lokacija
Hotel Slovenija, 6230 Portorož

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Spoštovani,

na posvet o občinskih cestah vabimo vse, katerih delo se prepleta z občinskimi cestami: upravljavce in vzdrževalce cest, ponudnike cestne opreme in mehanizacije, ponudnike prometne signalizacije, razvijalce in ponudnike informacijske tehnologije.

Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki jih upravljajo občine. Delimo jih v skladu s kategorizacijo, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste se uvrščajo lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini dobrih 32.200 kilometrov.

PROGRAM

19. MAJ 2016

9.30-10.45

Okrogla miza

Odgovornost države in občin za ceste – bo na cestah manj lukenj in bodo zato varnejše?

Komisarka Violeta Bulc je ob zelo slabi statistiki prometne varnosti izpostavila tudi pomen boljše infrastrukture. Direkcija RS za infrastrukturo ima za leti 2016 in 2017 zagotovljenih več sredstev kot prejšnja leta, ko so ceste nevzdržno propadale. Ali lahko pričakujemo izboljšanje prometne varnosti? Kako bodo potekle investicije v državne ceste v naslednjih letih, kako je z odškodninsko odgovornostjo za stanje cest v praksi in kako občine sodelujejo z državo?

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Ljiljana Herga, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo, Blaž Knific, podžupan občine Kranjska Gora in vodja procesa vzdrževanja javnih površin v podjetju JEKO-IN, Andrej Jernejčič, Odvetniška družba Jernejčič – Peternelj in partnerji

10.45-11.00

Predstavitev delovanja NC PIARC v Sloveniji

Svetovno združenje PIARC je bilo ustanovljeno leta 1909 z namenom izmenjave znanj na področju cest in prometa. Kako deluje Nacionalni komite PIARC in kako in zakaj se naj vanj vključujejo tudi občine.

Ljiljana Herga, predsednica NK PIARC Slovenija

11.00-11.30 Odmor

11.30- 12.30

Kategorizacija občinskih cest v praksi

Odlok o kategorizaciji občinskih cest je specifičen dokument, ki ga je potrebno strokovno in kakovostno utemeljiti, saj je le tako možno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, ki je predpogoj, da se odlok uveljavi.

Primeri dobrih praks izvedbe kategorizacije občinskih cest

Uroš Košir, Locus d.o.o.

Pridobivanje in usklajevanje podatkov potrebnih za kategorizacijo občinskih cest

Samo Kumar, DFG Consulting,d.o.o.

15.00-16.30

Ogled krajinskega parka Sečoveljske soline in predstavitev projekta izposoje mestnih koles Piranko 

Sponzor ogleda solin je VIANOVA SLOVENIJA,d.o.o. Z njihovo tehnologijo površinske prevleke na makedamu je bila pred leti urejena kolesarska pot Seča – Soline, lani pa dostopna pot v soline.

Sečoveljske soline so ene zadnjih v Sredozemlju, kjer se sol pridobiva na tradicionalen način. Stoletno sobivanje človejka in narave je ustvarilo razmere za pester rastlinski in živalski svet ter bogato kulturno dediščino. 

Odhod do vhoda v Sečoveljske soline v Seči bo izpred Hotela Slovenija. Odpravili se boste lahko s kolesi ali z lastnim prevozom. Na voljo bo 20 koles. Za odhod s kolesi je predhodna prijava. Krajinski park pa si bomo ogledali vsi skupaj peš. 

Kolesarjenje do Krajinskega parka Sečoveljske soline bosta omogočila Občina Piran s kolesi Piranko in Kolesa Krpan.

 

20. MAJ 2016

10.00-11.30

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Celostne prometne strategije v Sloveniji in EU

Pod okriljem Direktorata za ceste okoli 64 občin trenutno izdeluje celostne prometne strategije. Kaj pravzaprav prinašajo celostne prometne strategije v praksi in kakšna je razlika v pristopu v Sloveniji in drugih državah EU?

mag. Goran Jovanović, APPIA d.o.o.

Nove smernice za šolske poti v praksi

Marca letos so bile sprejete nove smernice za šolske poti. Predstavljen bo primer izdelave načrta šolskih poti v skladu z novimi smernicami, težave, ki so se pri tem pojavljale in kako so se reševale.

Jernej Rebolj, Marko Dražumerič, Zavod za prometno varnost

Uvajanje novih tehnologij – temeljenje s spiralnimi piloti

Helitech tehnologija je stroškovno in časovno učinkovit način sanacije geoloških razmer, ki omogoča prilagodljivost v fazi vgradnje in ni destruktiven za zemljine zaradi tresljajev.

Rajko Siročič, HELITECH trajnostne tehnologije d.o.o.

12.00-13.00

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

V začetku letošnjega leta sta bila sprejeta dva pravilnika povezana s prometno signalizacijo na cestah. Na trgu so že novi produkti povezani z informacijsko tehnologijo, za lažje uvajanje pravilnikov v prakso.

Predstavitev mobilne aplikacije »Pomočnik za prometno signalizacijo«

Tomaž Ocvirk, Meblo signalizacija d.o.o.

Okrogla miza:

Aktualna vprašanja o izvajanju pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in pravilnika o zaporah na cestah v praksi

Na okrogli mizi bosta sodelovala:

Drago Bregar in mag. Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo

Natisnite si vabilo v pdf obliki

 


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na posvetu znaša 320,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV, predavanja, pogostitve med odmori in druženje konec prvega dne. Kotizacijo nakažite najkasneje do 18. maja 2016 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 106-16, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313

Gradivo bodo udeleženci prejeli po elektronski pošti.


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do srede, 11. maja  2016. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Prijavnico lahko pošljete po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Hotelsko namestitev si rezervirate na booking@lifeclass.net Pripišite, da ste udeleženec Posveta o občinskih cestah.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.

Natisnite si prijavnico za posvet in hotelsko namestitev 

Prijava na: POSVET O OBČINSKIH CESTAH

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....