Posvet o občinskih cestah

Posvet o občinskih cestah

Datum
24.05.2018 - 25.05.2018
9:30 - 13:00

Lokacija
Grand Hotel Portorož, Portorož

Kategorija

Opis dogodka


Majsko strokovno srečanje za boljše in varnejše občinske ceste

Vabimo:

  • župane,
  • odgovorne za ceste na občinah,
  • odgovorne za prometno varnost na občinskih cestah,
  • odgovorne za razvoj kolesarske infrastrukture,
  • projektante,
  • vodje vzdrževanja in obnove cest pri izvajalcih,
  • vodje vzdrževalni baz pri izvajalcih vzdrževanja cest,
  • cestne inšpektorje,
  • ponudnike opreme in storitev povezanih z upravljanjem, obnovo in vzdrževanjem cest.

24.5.2018 Četrtek

9.30-11.00

Pravilno načrtovanje vzdrževanja in  obnove cest – odgovornost je na strani naročnika kot tudi na strani izvajalca, da naročnika opozori na pomanjkljiv popis del, katerega posledica bi bila bila slaba izvedba.

Pravni vidiki vzdrževanja občinskih cest in najpogostejše nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev 
Janja Pavšič, Računsko sodišče Republike Slovenije

Sodobna tehnologija za spremljanje vzdrževanja cest

Uporaba informacijske tehnologije pri pregledniški službi

Nadzor nad izvajanjem in obračunom del na rednem vzdrževanju

Spremljanje in obračun zimske službe

Janez Kučan, Pomgrad d.d.

 

11.30-12.30

Povezali smo spremembe zakona o cestah in nov zakon o gradnji objektov in pripravili konkretne napotke za upravljavce in vzdrževalce cest.

Vpliv sprememb Gradbenega zakona na Zakon o cestah na upravljalca cest.

mag. Gordana Grahek, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

 

12.30-14.00

Pristopi k sanacij brežin in usadov so različni in pogosto omejeni s finančnimi sredstvi. Za predstavitev celovitih rešitev smo povabili projektanta, izvajalca in krajinskega arhitekta.

Vzdrževanje brežin

Andraž Ceket, CORUS inženirji d.o.o.

Rajko Siročič, HELITECH d.o.o.

Tomaž Cej, Rejda d.o.o.

 

15.30 – 18.00

Kateri predpisi urejajo kolesarske površine? Kateri predpisi se pripravljajo?  Kako voditi kolesarje in upravljati s kolesarskim prometom, da bo kolesarjenje čimbolj varno?

Izzivi kolesarske infrastrukture

Predpisi s področja kolesarskih površin

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo

Odstranjevanje vidnih in nevidnih ovir za kolesarje

Vodenje kolesarjev

Kolesarski pasovi, kolesarske steze in križišča

Aleš Bricelj, DRI upravljanje investicij d.o.o.

Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo

Pametno upravljanje s kolesarskim prometom

mag. Polonca Andrejčič Mušič, Cisum Raziskave in razvoj, Ljubljana


25.5.2018 Petek

10.00-11.15

Voda je največji sovražnik ceste. Pripravili smo pregled ukrepov, ki jih morajo poznati projektanti, upravljalci in vzdrževalci cest, da bo življenjska doba ceste čim daljša.

Odvodnjavanje cest

Pomen pravilnega načrtovanja preiskav pri projektiranju sanacije cest

prof. dr. Janko Logar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Geosintetiki pri dreniranju cest

prof. dr. Ana Petkovšek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

 

11.45 – 13.00

VARNOSTNI SISTEMI ZA ZMANJŠANJE POSLEDIC PROMETNIH NEZGOD

Predstavljene bodo prednosti in pomanjkljivosti različnih varnostnih sistemov, kot so jeklene in betonske varnostne ograje, naletne blazine, točkovne zaščite za motoriste.

Interaktivni zemljevid za prikaz podatkov o prometni varnosti

Povezani sistem za merjenje lastnosti voznih površin

Varnostni sistemi za zmanjšanje posledic prometnih nezgod

Korinšek Jernej,

dr. Ambrož Miha,

prof. dr. Robert Kunc, 

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 16. maja 2018. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Prijavnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Prijavnica v pdf obliki:  Posvet_OC_2018_prijavnica

Natisnite si vabilo Posvet o obcinskih cestah 2018 

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na seminarju znaša 320,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV in predavanja. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 104-18, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

Foto: https://www.pomgrad.si


 

Prijava na: Posvet o občinskih cestah

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....