Postopki izdaje soglasij za posege v varovalnem pasu ceste

Postopki izdaje soglasij za posege v varovalnem pasu ceste

Datum
14.02.2013
9:30 - 14:15

Lokacija
Hotel Mons, Ljubljana

Kategorija

Opis dogodka


Varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena. Največ  zahtev za izdajo soglasij za posege v varovalnem pasu se nanaša na izvajanje del in/ali postavitev objektov, veliko pa je tudi gradnje gospodarske  javne  infrastrukture. Kot  veleva  aktualna  zakonodaja, imajo z izdajo projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalnem pasu in cestnem telesu upravljavci cest pravico in dolžnost ščititi cestno telo in udeležencem omogočati čim bolj varno uporabo cest.


Na seminar vabimo:
odgovorne na občinah za izdajo dovoljenj in soglasij za posege v varovalnem pasu,
– inšpektorje za ceste,
– projektante,
– izvajalce posegov v varovalnem pasu.

Da bo seminar čimbolj praktično naravnan, pošljite vprašanja o problematiki posegov v varovalni pas na: info@educenter.si


Program

9.30-10.00  Zakonodaja, ki ureja posege v varovalni pas ceste

10.00-11.30 Enostavni postopki pridobivanja soglasja in ponazoritev na praktičnih primerih

 • Varovalni pas
 • Objekti za obveščanje in oglaševanje
 • Avtobusna postajališča
 • Cestni priključek na državno cesto
 • Komunalni vodi
 • Strokovna izhodišča za smernice in mnenja na prostorske akte

11.30-12.15 Odmor

12.15-14.15 Predstavitev zahtevnejših postopkov in posebnosti pri pridobivanju soglasja ter ponazoritev na praktičnih primerih

 • Narok na ustno obravnavo
 • Izredno soglasje
 • Projektna naloga
 • Komisijski prevzem
 • Strokovni nadzor

Predavateljica: mag. Gordana Grahek, Direkcija RS za ceste


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do srede, 6. februarja 2013. Prijavnico lahko pošljete preko internetnega obrazca, po elektronski pošti info@educenter.si, po telefaksu: 01 300 73 96., ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Prijavnica v pdf obliki: Postopki izdaje soglasij za posege v varovalnem pasu ceste

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.
Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacijo v višini 165,00 EUR z vključenim DDV za udeleženca, nakažite pred pričetkom seminarja na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 1-4/2013, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu.

 Program si lahko natisnete s klikom na spodnjo ikono.

Prijava na: Postopki izdaje soglasij za posege v varovalnem pasu ceste

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....