Postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije

Postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije

Datum
30.01.2020
9:30 - 14:00

Lokacija
Računovodska hiša unija, Brezovica

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Za delovodje, skupinovodje, cestne preglednike ter druge katerih naloga in odgovornost je postavljanje prometne signalizacije in cestnih zapor na občinskih, glavnih in regionalnih cestah, smo pripravili izobraževanje s katerim bodo:

– obnovili najpomembnejša določila predpisov o prometni signalizaciji,
– pridobili napotke iz prakse o postavljanju in vzdrževanju prometne signalizacije ter cestnih zapor,
– slišali kako morajo poskrbeti za lastno varnost med izvajanjem del na cestah.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin  skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Program:

9.30 – 14.00
Najpomembnejša določila Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi in Pravilnika o zaporah na cestah v praksi

Postavljanje prometne signalizacije v skladu s pravilnikom

 • Način postavitve prometnih znakov in opreme – varnostne ograje, smerniki, snežni koli, ogledala
 • Postavljanje turistične in druge obvestilne signalizacije – izkop, izdelava temeljev, polportali
 • Izvedba talne signalizacije – novi rastri in ostale spremembe, brisanje obstoječih

Vzdrževanje prometne signalizacije

 • Spremljanje stanja signalizacije na cestah – kako, kdo
 • Prijava ukradene in poškodovane signalizacije in ostale opreme

Postavljanje zapor v skladu s pravilnikom

 • Pravilno obveščanje o zaporah na cesti – kdaj, kako, kje
 • ​Način pravilne postavitve zapore
 • Kaj vpliva na vrednost zapore
 • Vzdrževanje zapore  – deležniki kdo, kdaj
 • Pravilno transportiranje in skladiščenje znakov in opreme – semaforjev, luči po odstranitvi

   

   

   

   

  Predavateljica: Nina Manfreda, vodja cestne baze, Pomgrad-CP.


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 198 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 29. januarja 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 101-20, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 20. januarja 2020. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....