Pešci – od infrastrukture do prometne varnosti

Pešci - od infrastrukture do prometne varnosti

Datum
01.10.2019
9:30 - 13:00

Lokacija
Računovodska hiša unija, Brezovica

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Obveščamo vas, da je seminar prestavljen. O novem datumu boste obveščeni. Zbiramo evidenčne prijave.

Pešci spadajo pod ranljivo skupino udeležencev v prometu. Najpogostejši vzroki za smrtne žrtve in poškodbe pešcev so prevelika hitrost motornega prometa, nepravilna prečkanja cestišča in slaba vidljivost pešcev.

Pešci so obravnavani v različnih zakonih in pravilnikih. Ministrstvo za infrastrukturo RS je avgusta 2017 izdalo publikacijo Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve. V pripravi pa so nove tehničnihe specifikacije za peš površine.

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi gibalno in senzorično oviranim uporabnikom površin za pešce.

Na seminarju bomo predstavili predpise, ki se nanašajo na površine za pešce, ukrepe za  izboljšanje peš površin za funkcionalne ovirane uporabnike ter ukrepe za umirjanje hitrosti, saj je prav prevelika hitrost najpogostejši razlog za smrtne žrtve med pešci.

Vabimo:

  • načrtovalce peš površin na občinah,
  • odgovorne za promet in prometno varnost na občinah,
  • projektante,
  • druge, katerih dejavnost je povezana z načrtovanjem in urejanjem oziroma vzdrževanjem površin za pešce ter zagotavljanjem prometne varnosti pešcev.

Program

9.30 – 10.15
Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve

Tadej Žaucer, Ministrstvo za infrastrukturo

10.15 – 11.00

Površine za pešce in funkcionalno ovirani uporabniki

Pomen univerzalnega načrtovanja pri načrtovanju peščevih površin in peš povezav

Pogoste težave invalidov in drugih funkcionalno oviranih uporabnikov v urbanem okolju

Primeri dobrih in slabih praks načrtovanja in izvedbe peš površin

Andreja Albreht, Zavod DOSTOP

11.30-13.00
Predstavitev osnov novih tehničnih specifikacij za peš površine s poudarkom na prehodih za pešce

Ukrepi za zmanjševanje hitrosti v naseljih
dr. Peter Lipar, Prometno tehnični inštitut, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 222 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 10. septembra 2019 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 110-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa.  Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Evidenčne prijave sprejemamo. O novem datumu boste obveščeni. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Pešci – od infrastrukture do prometne varnosti

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....