POSVET OBČINSKE CESTE

POSVET OBČINSKE CESTE

Datum
23.05.2013 - 24.05.2013
9:30 - 16:30

Lokacija
Hotel Slovenija, 6230 Portorož

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Spoštovani,

na posvet o občinskih cestah vabimo vse, katerih delo se prepleta z občinskimi cestami: upravljavce in vzdrževalce cest, ponudnike cestne opreme in mehanizacije, ponudnike prometne signalizacije, razvijalce in ponudnike informacijske tehnologije.

Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki jih upravljajo občine. Delimo jih v skladu s kategorizacijo, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste se uvrščajo lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini dobrih 32.200 kilometrov. Če predpostavimo, da se v povprečju na občini s cestami ukvarjata dva zaposlena, ugotovimo, da za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest skrbi dobrih 400 občinskih uradnikov. V večini malih občin pa navadno en posameznik. Na občinah morajo imeti odgovorni za ceste širok spekter znanj za učinkovito in ekonomično delo.

Vse občine pesti pomanjkanje denarja za ceste. To pomeni, da je treba za manj denarja narediti več in bolje. Za dosego tega cilja so potrebni znanje, prave informacije ob pravem času, izmenjava izkušenj, povezovanje in sodelovanje. Gospodarska kriza ima lahko tudi pozitivne učinke, kot so projektno povezovanje občin, večja kakovost del, boljše sodelovanje. 

Program:

23. maj 2013, četrtek

9.30 – 11.00

OBČINSKI ODLOKI O CESTAH IN KONCESIJE

Oblika organizacije občinskih gospodarskih javnih služb za vzdrževanje cest

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest

Koncesija, kot oblika gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javnih cest

Postopek za podelitev koncesije.

Milan Železnik, Evropski pravni center Maribor

 11.30 – 12.15

KATEGORIZACIJA IN UREJANJE LASTNIŠTVA CEST

Postopki pri kategorizaciji občinskih javnih cest

Težave pri urejanju lastništva že kategoriziranih občinskih javnih cest

Urejanje lastništva na podlagi odločb Ustavnega sodišča

Anton Švigelj, Direkcija RS za ceste

 12.15 – 13.00

PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU ZAKONODAJE IN PODZAKONSKIH PREDPISOV

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

13.00 – 15.00 Odmor

15.00 – 16.30

POVEZOVANJE OBČIN ZA NOVE PROJEKTE IN EVROPSKA SREDSTVA – PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

Mura-Drava bike – daljinske kolesarske poti

Romeo Varga, RRA Mura d.o.o. in Sonja Drežnjak, ZMAS SI d.o.o.

Trajnostna mobilnost in prometna strategija Občine Ljutomer

Mitja Kolbl in Tomislav Zrinski, Občina Ljutomer

Enotni informacijski sistem občinskih cest – realna možnost ali samo želja?

mag. Franc Zajamšek, Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, MO Velenje

24. maj 2013, petek

9.00 – 11.00

INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA IN VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Obravnava praktičnega primera, ko je investitor občina: Postopek od projektne naloge do končnega prevzema

Gordana Grahek, Direkcija RS za ceste

Neodvisna zunanja kontrola kakovosti – strošek ali prihranek?

Elementi zunanje kontrole

Vloga zunanje kontrole po posameznih elementih

Karmen Fifer Bizjak, Zavod za gradbeništvo Slovenije

11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 12.15

KAKO PRIPRAVITI PLAN OBNOVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST?

Matjaž Kapitler, Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o.

12.15  – 12.45

ZAHTEVE O KAKOVOSTI PROMETNE SIGNALIZACIJE V SKLADU Z NOVIMI STANDARDI

Tomaž Ocvirk, Meblo signalizacija d.o.o. 


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na posvetu znaša 320,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV, predavanja, pogostitve med odmori in večerjo konec prvega dne. Kotizacijo nakažite najkasneje do 22. maja 2013 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 19-13, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313

Gradivo bodo udeleženci prejeli po elektronski pošti.


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do četrtka, 16. maja  2013. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Natisnjeno prijavnico lahko pošljete tudi po telefaksu: 01 300 73 96, po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Vabilo v pdf obliki: POSVET OBCINSKE CESTE PROGRAM

Prijavnica za hotelsko namestitev in posvet: POSVET OBCINSKE CESTE PRIJAVNICA

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


 

Prijava na: POSVET OBČINSKE CESTE

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....