POSVET O OBČINSKIH CESTAH

POSVET O OBČINSKIH CESTAH

Datum
31.05.2015
9:30 - 12:30

Lokacija
Hoteli Bernardin, Portorož

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Spoštovani,

na posvet o občinskih cestah vabimo:
– upravljavce in vzdrževalce občinskih cest,
– ponudnike cestne opreme in mehanizacije,
– ponudnike prometne signalizacije,
– razvijalce in ponudnike informacijske tehnologije.

Program:

12. maj 2015, torek

9.30-10.30
RAZVOJ OBČIN IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
Predstavitev akcijskega načrta obnove glavnih in regionalnih cest
Ljiljana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo
Majhne občine in izzivi cestne infrastrukture
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek

11.00-12.30
TRAJNOSTNA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH
Celostne prometne strategije občin in regij ter ukrepi trajnostne mobilnosti – možnost črpanja sredstev kohezijskega sklada v programskem obdobju 2014 – 2020
mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
Priprava celostne prometne strategije občine v praksi
Mitja Kolbl, Občina Ljutomer
Izkušnje v praksi pri pripravi in izpeljavi projektov
Špela Šeliga, Mestna občina Velenje

15.00-16.30
CESTE IN TURIZEM
Kolesarju prijazna infrastruktura kot eden stebrov trajnostnega razvoja prometa
Aleš Bricelj, Aleš Merkun, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.,
Gorsko kolesarjenje neizkoriščen razvojni potencial Slovenije?
Peter Zajc, RRA Koroška
Urejena turistična signalizacija kot del trajnostnega razvoja prometa, okolja in turizma
mag. Nina Verzolak Hrabar, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o

13. maj 2015, sreda

9.30 -11.00
OSNOVE DOBRE OBČINSKE CESTE
Terminologija cestne konstrukcije
Karmen Fifer Bizjak, Zavod za gradbeništvo Slovenije
Kakovosti asfaltnih plasti
Mojca Ravnikar Turk, Zavod za gradbeništvo Slovenije
Zahteve za kanalizacijske jaške
Polona Weiss,Zavod za gradbeništvo Slovenije
Značilnosti in priprava tal ob cestah in pločnikih za uspešnejše zasaditve in vzdrževanje drevnine
Barbara Pajk, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

11.30-12.30
UPORABNIKOM PRIJAZNE CESTE
Kako doseči boljšo vizualno komunikacijo ceste z voznikom?
Uroš Brumec, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Prometna signalizacija za označevanje parkirišč v predpisih in praksi
Aleš Merkun, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne ter odprava arhitektonskih ovir v zunanjem javnem prostoru
Petra Krištof, Lineal d.o.o.


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na posvetu znaša 320,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV, predavanja, pogostitve med odmori in večerjo konec prvega dne. Kotizacijo nakažite najkasneje do 11. maja 2014 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 102-15, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313

Gradivo bodo udeleženci prejeli po elektronski pošti.


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do četrtka, 7. maja  2015. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Prijavnico lahko pošljete po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Prijavo za hotelsko namestitev posredujte po faksu: 05 674 64 15, ali po elektronski pošti e-pošta: info@bernardingroup.si

Prijava na posvet o občinskih cestah 2015

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: POSVET O OBČINSKIH CESTAH

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....