Posvet o občinskih cestah

Posvet o občinskih cestah

Datum
23.05.2019 - 24.05.2019
0:00 - 23:59

Lokacija
Grand Hotel Portorož, Portorož

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Pomen občinskih cest ni samo v njihovi vlogi na podrocju mobilnosti, ampak tudi v njihovem socialnem značaju. So stičišce pešcev, kolesarjev in motornih vozil. Ceste tvorijo osnovne komponente stanovanjskih območij in močno vplivajo na splošno kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Vprašali se bomo, do kolikšne mere lahko ceste spreminjamo v socialni prostor in s kakšnimi ukrepi dosežemo ustrezno stopnjo prometne varnosti in prepustnosti cest. Predstavili bomo primere iz slovenske in tuje prakse urejanja prometa v naseljenih obmocjih. V nadaljevanju bomo prikazali konkretne primere rekonstrukcij občinskih cest z ukrepi za umirjanje prometa, osnovne značilnosti prehodov za pešce, avtobusnih postajališč in  zagotavljanja površin za kolesarje in pešce. Komentirali bomo projektantske rešitve, vlogo investitorja, izvajalca, nadzora in pomen zakonodaje.

Cilji posveta:

  • razmislek o viziji in ciljih na podrocju cest in prometa v občini,
  • celovite rekonstrukcije cest,
  • smiselna in pravilna uporaba zakonodaje in predpisov,
  • boljše sodelovanje investitorjev, projektantov, izvajalcev in nadzora,
  • varne ceste skozi mesta, naselja in vasi.

Predstavnike občin vabimo, da se udeležijo posveta skupaj s projektanti in izvajalci del na vaših cestah, saj je sodelovanje ključ do celovitih in kakovostnih rekonstrukcij ter varnih cest.

 

Program:

Četrtek, 23.5.2019

9.30 – 11.30

Uvodno predavanje

CESTE SKOZI NASELJENA OBMOČJA KOT SOCIALNI PROSTOR
doc. dr. Peter Lipar, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Ljubljani

PRENOVE CEST ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN PROMETNE VARNOST

Sodelovanje Direkcije RS za infrastrukturo in lokalnih skupnosti
Tomaž Willenpart, Direkcija za infrastrukturo

Specifika gradnje in rekonstrukcije prometnic ter komunalne infrastrukture v naseljenih območjih
Marko Bebar, IGMAT d.d.

12.00 – 13.30

Pomembne novosti Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti s podzakonskimi predpisi, ki vplivajo na investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce v cestogradnji (novogradnja in vzdrževanje)
Aleksandra Velkovrh

15.30 – 17.30

Ureditev krožišča in križišča na Kandijski cesti v Novem mestu – sodelovanje med lokalno skupnostjo in DRSI pri zagotavljanju ustreznih prometno tehničnih rešitev
Jure Duh, Mestna občina Novo mesto

Urejanje prometa v okolici šol in vrtcev in varne šolske poti
Ukrepi za umirjanje prometa
Prehodi za pešce
Avtobusna postajališča
Uroš Brumec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Okrogla miza:
Rekonstrukcija ceste – sodelovanje ter odgovornosti investitorja, projektanta, izvajalca in nadzora – 
Predstavitev primera iz prakse

Na okrogli mizi bodo sodelovali: Andreja Strupi Pavlin, Gorenjska gradbena družba d.d., Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo, Jure Duh, Mestna občina Novo mesto, Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo, Aleksandra Velkovrh, Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo.

Petek, 24.5.2019

Zaradi aktualne tematike urejanja podatkov o javni cestni infrastrukturi smo drugi dan namenili obveznostim občin v skladu z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

UREJANJE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – IZVEDBA V PRAKSI

Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture nalaga občinam nove naloge s področja evidentiranja cestne infrastrukture. V skladu z določili tega zakona so občine dolžne vzpostaviti podatke o dejanski rabi zemljišč najkasneje do 1. junija 2019. Vendar pa je potrebno poudariti, da je to samo ena od nalog urejanja cestne infrastrukture.

9.30 – 11.30

Pomen zagotavljanja podatkov in uporaba le teh za vrednotenje in obdavčitve nepremičnin
Jože Novak, Ministrstvo za finance

Evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture
Kateri koraki so predpogoj, da se začne evidentirati dejansko rabo zemljišč javne cestne infrastrukture
Posredovanje podatkov dejanske rabe DRSI
Anton Švigelj, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Direkcija RS za infrastrukturo

Od dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture do evidence stavbnih zemljišč
Tomaž Černe in Andrej Mesner, IGEA d.o.o., Ljubljana

12.00 – 14.00

Urejanje cest v geodetskih postopkih
Kako to počnemo danes in kje so težave ter kako jih omiliti
Pogodbena komasacija kot inštrument urejanja cest – geodetski elaborat

Andrej Hudoklin, Domplan d.d., Kranj in Marijana Vugrin, Digi data d.o.o., Šenčur

Pridobivanje lastninske pravice in zemljiškoknjižno urejanje cest
Urejanje lastništva zemljišč po katerem poteka javna cestna infrastruktura
Pogodbena komasacija kot inštrument urejanja cest – pogodba
Razlastitve po ZUREP-2
Zemljiškoknjižno urejanje javnega dobra in vpis upravljavcev
Marijana Vugrin, Digi data d.o.o., Šenčur in Matjaž Škrobar, odvetnik

 

Natisnite si Posvet o obcinskih cestah letak

Natisnite si Posvet o občinskih cestah 2019 – program

 


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo znaša 320,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV, predavanja in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite najkasneje do 22. maja 2019 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 106-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do srede, 15. maja 2019. Sprejemamo samo spletne prijave. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Posvet o občinskih cestah

320,00 €

Udeleženec 1

Podatki o podjetju

DA
NE

Strinjam se, da moj e-naslov uporabljate za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih.

Strinjam se s Politiko zasebnosti družbe Educenter, v kateri so določene moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Politika zasebnosti (.pdf)

V primeru, da se z uporabo vašega e-naslova za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih ne strinjate, nam to prosim sporočite na info@educenter.si.


Zemljevid


Nalaganje mape ....