Novi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti motoristov

Novi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti motoristov

Datum
07.03.2019
9:30 - 14:30

Lokacija
Austria Trend Hotel, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Na cestah je vse več motorjev in mopedov. Predvsem v mestih so praktično prevozno sredstvo, saj ne povzročajo prometnih zastojev, ne potrebujejo veliko parkirnega prostora in so cenejši od avtomobilov. Med motoristi so tako ljubitelji težkih motorjev kot tisti, ki se vsak dan z mopedom vozijo v šolo in službo, ali jim mopedi celo predstavljajo službeno prevozno sredstvo.

Motoristi sodijo med ranljive skupine udeležencev v prometu, število smrtnih žrtev med motoristi pa narašča.

Cilj posveta je, pred pričetkom motoristične sezone, zbrati vse odgovorne za prometno varnost motoristov, prisluhniti različnim vidikom problematike in predstaviti nove ukrepe za izboljšanje prometne varnosti motoristov.

Zanimivo je, da je veliko strokovnjakov, ki bodo na posvetu sodelovali kot predstavniki cestne in prometne stroke, tudi motoristov, tako, da bo še posebej zanimivo prisluhniti njihovemu pogledu na problematiko.

Vabimo:

  • odgovorne za prometno varnost motoristov na državnem in občinskem nivoju,
  • vodje vzdrževanja in vodje vzdrževalnih baz na državnih in občinskih cestah,
  • odgovorne na občinah za ceste,
  • odgovorne na občinah za promet,
  • predstavnike svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
  • projektante,
  • policiste.

Program:

9.30 – 10.30

PROBLEMATIKA PROMETNE VARNOSTI MOTORISTOV IN MOPEDISTOV

Uvodni nagovor

Aktivnosti AVP za večjo varnost motoristov v Sloveniji
Vesna Marinko, Agencija za prometno varnost

Pogled motorista na prometno varnost
Mitja Gustinčič, Moto SI

Izkušnje in izzivi izobraževanja motoristov
Brane Legan, AMZS Center varne vožnje na Vranskem

11.00– 13.00

CESTNA INFRUSTRUKTURA

Pristopi DRSI za izboljšanje varnosti motoristov na državnih cestah
Uroš Brumec, Direkcija RS za infrastrukturo

Vpliv ceste, okolice ceste in opreme na nastanek in posledice prometnih nesreč motoristov
Prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM

Izboljšanje varnosti motoristov s postavitvijo točkovnih zaščit in stebričkov
izr. prof. dr. Robert Kunc, Fakulteta za strojništvo, UL

Merjenje trenja med podlago in pnevmatikami za zagotavljanje prometne varnosti
Miha Ambrož, Fakulteta za strojništvo, UL

13.15 – 14.30

VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA PROMETNO VARNOST MOTORISTOV

Prednosti in slabosti novih tehnologij z vidika motorista in presojevalca prometnih nesreč motoristov
Robert  Sušanj, motorist

Okrogla miza:

Motorji, mopedi in električna kolesa kot trendi sodobne mobilnosti – kako zagotavljati prometno varnost?
Na okrogli mizi bodo sodelovali: Vesna Marinko, Mitja Gustinčič, Brane Legan, Uroš Brumec, Tomaž Tollazzi, Robert Kunc, Robert Sušanj

Foto: https://www.rtvslo.si/slovenija/vecino-nesrec-s-smrtnimi-zrtvami-med-motoristi-zakrivijo-vozniki-sami/459620


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo znaša 250,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV, predavanja, udeležbo na okrogli mizi in pogostitev med odmorom. Udeležencem iz občin priznavamo 25% popust, za ostale udeležence pa 10% popust za prijave do 20. februarja 2019. Kotizacijo nakažite najkasneje do 6. marca 2019 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 104-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 1. marca 2019. Sprejemamo samo spletne prijave. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Novi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti motoristov

Vrsta prijave Cena Št. udeležencev
Udleženci iz občin in svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 187,00 €
Prijave do 20. 2. 2019 225,00 €
Standardna vstopnica 250,00 €

Podatki o podjetju

DA
NE

Strinjam se, da moj e-naslov uporabljate za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih.

Strinjam se s Politiko zasebnosti družbe Educenter, v kateri so določene moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Politika zasebnosti (.pdf)

V primeru, da se z uporabo vašega e-naslova za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih ne strinjate, nam to prosim sporočite na info@educenter.si.


Zemljevid


Nalaganje mape ....