Urejanje lastništva cest

Urejanje lastništva cest

Datum
30.01.2019
9:30 - 13:15

Lokacija
Gimnastični center Ljubljana, Ljubljana

Kategorija

Opis dogodka


Obvestilo: Seminar je prestavljen na naslednje leto. Prijave zbiramo do 15. decembra, o novem datumu boste obveščeni.

Urejanje lastništva  cest je ena zahtevnejših nalog občin. Na seminarju bomo s prizannimi strokovnjaki predstavili vse vidike in postopke ter sodno prakso.

Program: 

9.30-10.15

Evidentiranje javnih cest

Kategorizacija cest in zbirni kataster GJI

Dejanska raba  zemljišč javne cestne infrastrukture

Postopki urejanja zemljišč v zemljiškem katastru

Postopki evidentiranja dejanske rabe  zemljišč javne cestne infrastrukture

Andrej Mesner, IGEA, d.o.o.
 

10.15-11.00

Razlastitve občinskih cest

Stvarnopravna razmerja javnih cest, zgrajenih na zasebnih zemljiščih

Pravna ureditev razlastitve občinskih cest s primeri iz sodne prakse

Lara Bartenjev, višja sodnica, Višje sodišče RS
 

11.30 – 12.15

Cenitve zemljišč

Način ocenjevanja vrednosti zemljišč  v splošnem

Način ocenjevanja vrednosti zemljišč za potrebe odkupa za prometno infrastrukturo/ceste

Praktični primeri 

Alojzij Boh, izvedenec in cenilec za gradbeništvo, nepremičnine in zemljišča
 

12.15 – 13.15

Pogajanja in mediacija v izogib sporom pri urejanju lastništva cest

Mitja Bartenjev, odvetnik in mediator, Odvetniška pisarna Bartenjev

 

Natisnite si prijavnico: Prijavnica Urejanje lastništva cest

 

Foto: VOC Celje


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 13. novembra 2018. 
Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.

Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo  znaša 228,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV. Kotizacijo nakažite pred pričetkom dogodka na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 110-18, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

 


Prijava na: Urejanje lastništva cest

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....