Krožna križišča v praksi

Krožna križišča v praksi

Datum
06.03.2014
9:30 - 15:00

Lokacija
Gledališče Koper, Koper

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Prvo krožišče Columbus Circle je bilo zgrajeno leta 1905 v New Yorku. Dve leti pozneje je prvo krožišče dobil Pariz. Krožišče na Trgu Charlesa de Gaulla, v katero so povezali 12 cest, stoji še danes in velja celo za eno turistično najzanimivejših na svetu, tudi zato, ker se na njegovem sredinskem otoku 50 metrov visoko vzpenja ena najprepoznavnejših pariških znamenitosti, Slavolok zmage.  Prvo krožno križišče v Sloveniji je bilo zgrajeno leta 1991. Od takrat jih je nastalo že več kot 500. Za mesto z največ krožnimi križišči v Sloveniji velja Koper.

Na posvetu o krožiščih bomo izpostavili več kot dvajsetletne izkušnje na področju načrtovanja, projektiranja in oblikovanja krožnih krožišč tako na državnih kot občinskih cestah. Raziskali bomo tudi nove možnosti inovativne in efektivne rabe krožišč.

Vabimo vas, da ob prijavi na posvet pošljete po elektronski pošti na naslov info@educenter.si fotografijo in ortofoto posnetek  občinskih krožišč (največ dveh krožišč iz vsake občine). Prijavljena krožna križišča  bo presojala strokovna komisija s prometno-tehničnega vidika, z vidika umeščenosti v prostor ter krajinske ureditve. Komentarje o krožiščih bomo predstavili na posvetu. Fotografije in ortofoto posnetke posredujte najkasneje do konca februarja.


Vabimo:
– župane,
– odgovorne za ceste na občinah,
– vzdrževalce cest,
– projektante,
– druge odgovorne za ceste.

Program:

9.30-10.15
Izkušnje s krožnimi križišči na državnih cestah v upravljanju Direkcije RS za ceste in v Mestni občini Koper
Ljiljana Herga, Direkcija RS za ceste in  Raf Klinar, Mestna občina Koper

10.15-11.00
Prometno tehnični vi
dik krožnih križišč
Splošno o krožiščih v Sloveniji
Tehnični elementi krožnih križišč
Izkušnje s krožnimi križišči v Sloveniji
Krožno križišče kot element umerjanja prometa
Preglednost krožišč in urejanje sredinskih otokov
Primeri napak in možnosti reševanja napak
Priljubljenost krožišč pri uporabnikih cest
Krožišča in prometna varnost
prof. dr. Peter Lipar, Prometno tehnični inštitut, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Ljubljani

11.30-12.00
Smeri razvoja krožnih križišč v svetu
prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru

12.00 – 12.20
Betonska krožna križišča
mag. Franci Kavčič, IGMAT d.d., v imenu Združenja slovenske cementne industrije

12.20-13.15
Urbanistično krajinski vidik krožnih križišč
Prostorska kultura
Prostorski kontekst krožnih križišč in oblikovanje obcestnega prostora
Primeri dobre prakse
Darja Matjašec, Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani

13.15-13.45
Zasaditve sredinskih otokov
Elementi ureditve sredinskega prostora
Smernice, ki bi jih bilo primerno upoštevati  pri zasaditvah
Bernarda Strgar, Trajnice Strgar d.o.o.

14.00-15.00
Komentar o krožnih križiščih, katerih fotografije bodo udeleženci posveta posredovali organizatorju
prof. dr. Peter Lipar, Prometno tehnični inštitut, Darja Matjašec, Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, Bernarda Strgar, Trajnice Strgar d.o.o.


INFORMACIJE IN PRIJAVE
Prijave sprejemamo najkasneje do 28. februarja 2014 oziroma do zapolnitve mest: po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, po telefaksu: 01 300 73 96 ali po e-pošti: info@educenter.si. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani. Natisnite si prijavnico.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

Natisnite si prijavnico: Prijavnica krožna križišča

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 196,00 EUR in vključuje DDV. Kotizacijo nakažite najkasneje do 5. marca 2014 na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 102-14, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

Prijava na: Krožna križišča v praksi

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....