Komunikacija z uporabniki cest in mediji v času zimske službe

Komunikacija z uporabniki cest in mediji v času zimske službe

Datum
10.12.2015
9:00 - 15:00

Lokacija
PE DIAMANT, Ljubljana

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Odgovorni za izvajanje zimske službe, vodje vzdrževanja, vodje vzdrževalnih baz, odgovorni za zimsko službo na občinah, so vsaj enkrat v zimskem času izpostavljeni kritikam, ki so pogosto neupravičene. Komuniciranje s strankami in mediji v kriznih situacijah zahteva dobro pripravo še pred nastalo situacijo. S pravim izborom besed in izurjenostjo pri odgovarjanju na neprijetna vprašanja se lahko vzpostavi pozitivna komunikacija s katero se prepriča in pomiri sogovornike.

 

Predavateljica Andreja Jernejčič zagotavlja, da v enem treningu vsak udeleženec izboljša nastop vsaj za 60 odstotkov. 


Program: 

 • kako se odzivati na nezadovoljstvo, kritike, reklamacije, pritožbe in ugovore strank,
 • kako povedati, da nekaj ne morete in da stranka to sprejme,
 • kako lahko strankam svetujete in kaj,
 • značilnosti poslovnega komuniciranja,
 • kako nam je lahko neverbalna komunikacija v pomoč.

 

CILJI DELAVNICE:

 • spoznanje in osvojitev veščine uspešnega komuniciranja z zahtevnimi in agresivnimi sogovorniki,
 •  izurjenost v komuniciranju (z vajami, pravim izborom besed, načinom odgovarjanja),
 • uspešno odgovarjanje za medije,
 • krizno komuniciranje.

V praktičnem delu so obdelani naslednji sklopi:

 • kako se predstavite,
 • kaj je ključno pri komuniciranju,
 • značilnosti različnih tipov ljudi in načina reakcije,
 • priprava vsebine za odgovore: kako odgovoriti agresivnim strankam; nezadovoljnim strankam, kakšni odgovori so primerni,
 • kako pomiriti sogovornike,
 • katere besede so smiselne za uporabiti,
 • kako odgovoriti medijem,
 • kako govorite ob nepredvidenem ali nepripravljeno.

Bistveno je preigravanje resničnih situacij.

Pri vsem je poudarek na vsebini, kaj povedati, na kakšen način, da vzpostavite pozitivno komunikacijo, prepričate ali pomirite sogovornike.

Delavnica vsebuje predavanja v manjšem obsegu, prevladuje pa delo v skupinah, kjer se obravnava konkretne primere udeležencev. Primeri se snemajo s kamero. Po nastopu se pravi analiza in ponavljanja glede na priporočila. Na tak način spoznate, kaj pomeni učinkovito komuniciranje, analizira se nastopanje in ugotovi, katere so najpogostejše in najbolj moteče napake.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Prijave sprejemamo najkasneje do 3. decembra 2015 oziroma do zapolnitve mest:

po pošti na naslov: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana,

po telefaksu: 01 300 73 96 ali

po e-pošti: info@educenter.si.

Prijavite se lahko tudi preko spletne strani.

Število mest je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Več informacij dobite po telefonu 041 348 364 ali na info@educenter.si

Natisnite si prijavnico: Prijavnica komunikacija

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 249 EUR in vključuje DDV, predavanje, snemanje s kamero, prigrizke in gradivo.

Kotizacijo nakažite najkasneje do 9. decembra 2015 na transakcijski račun SI56 3400 0101 5589 394, sklic 00 110-15, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejemu računa. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88503313.

Prijava na: Komunikacija z uporabniki cest in mediji v času zimske službe

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....