Nova gradbena zakonodaja in ceste

Datum
08.03.2018
9:00 - 14:00

Lokacija
Hotel Central, Ljubljana

Kategorija

Opis dogodka


Gradbeni zakon, ki se bo začel uporabljati 1.6.2018 z veliko novostmi vpliva na predpise, ki urejajo področje javnih cest.

Na seminarju bodo predstavljene novosti, ki  jih morajo poznati upravljalci javnih cest, občine kot lastniki cest in upravne enote, ki vodijo postopke dovoljevanja gradnje, uporabe in legalizacije.

Predstavljene bodo novosti, ki vplivajo na izdajanje projektnih pogojev, mnenj, dovoljenj, investiranje in vzdrževanje javnih cest

Vabimo

upravljalce javnih cest,

občine kot mnenjedajalce,

občinske inšpektorje,

upravne enote, ki vodijo postopke pridobivanja upravnih dovoljenj,

projektante,

nadzornike,

izvajalce.

 

Program

Program bo potekal od 9.00 – 14.00 ure.

Projektiranje

Projektna dokumentacija – pred gradnjo, med izvajanjem, za uporabno dovoljenje, za evidentiranje

Pridobivanje gradbenega dovoljenja

Informacija o pogojih za izvajanje gradnje – novo

Predodločba – novo

Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj – novo

Mnenjedajalci v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja

Skrajšani ali ugotovitveni postopek

Gradbeno dovoljenje

Dovoljena odstopanja in sprememba gradbenega dovoljenja – novo

Pravna sredstva

           Veljavnost

Uporaba objektov in legalizacije

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Evidentiranje objektov pri GURS

Objekti, ki so legalni na podlagi zakona

Postopek legalizacije »objektov daljšega obstoja« zgrajenih pred letom 1998 – novo

5-letna možnost legalizacije mlajših nelegalnih, neskladnih objektov in objektov z neskladno uporabo – novo

Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji – novo

Obveznost upravnikov glede hranjenja dokumentacije

Elektronsko poslovanje in uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS

Gradnja

Investitor in lastnik javne ceste, njegove obveznosti

Prijava pričetka gradnje – novo

Izvajalec vzdrževalnih del in novogradnje ceste , obveznosti izvajalca in vodje gradnje, izvajanje gradnje in vzdrževalnih del

Dopustna odstopanja pri gradnji – novo

Vgrajevanje gradbenih materialov

Nadzor gradnje, obveznosti nadzora in vodje nadzor

Predavateljici

Gordana Grahek, mag., sekretarka, vodja sektorja za upravljanje cest na Direkciji za infrastrukturo
Aleksandra Velkovrh, dip.gr.ing., gradbena inšpektorica


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 2. marca 2018. Prijavnico pošljete tako, da izpolnite internetni obrazec. Prijavnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti info@educenter.si ali po pošti na naslov EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Prijavnica v pdf obliki: Prijavnica nova gradbena zakonodaja in ceste

Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo na seminarju znaša 196,00 EUR na udeleženca in vključuje DDV in predavanja. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 101-18, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

Foto: http://www.kamnik.si/novice/T-e-D-n-i-K-Obcine-20-06-2016


 

Prijava na: Nova gradbena zakonodaja in ceste

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....