Evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Datum
13.03.2019 - 05.04.2019
9:30 - 13:00

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenimi partnerji vabi na posvet z naslovom:

EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin

Posveti bodo potekali v različnih krajih po Sloveniji v naslednjih terminih:

• 13. 3. 2019, Hotel City Maribor, Ulica kneza Koclja 22, Maribor,
• 19. 3. 2019, Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica,
• 28. 3. 2019, Hotel Evropa, Krekov trg 4, 3000 Celje,
• 5. 4. 2019, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, Ljubljana.


V preteklem letu je bil uveljavljen Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur.l. RS, št. 13/2018) ter na njegovi podlagi Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur.l. RS, št.3/2019). Uveljavljeni so bili tudi metodologija, podatkovni model, izmenjevalni format in navodila za posredovanje podatkov v evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.
Skladno z navedenimi akti je obveza upravljavcev, da do 1. junija 2019 Direkciji RS za infrastrukturo posredujejo predpisane podatke. Ker se zavedamo problematičnosti in zahtevnosti zakonske ureditve, smo za vas pripravili niz posvetov, na katerih bomo podrobno predstavili obravnavano tematiko in vam poskušali podati karseda strokovno in vsebinsko zadovoljive odgovore.

Na predstavitvah bodo sodelovali tako strokovnjaki s področja zakonodaje kot praktiki, ki vam bodo poskušali odgovoriti na odprta vprašanja.

Prosimo, da se na dogodek, ki je za vse udeležence brezplačen, predhodno prijavite, saj tistim, ki ne bodo prijavljeni, ne bomo mogli nujno zagotoviti udeležbe na dogodku. Skrajni rok za prijave na seminar v Mariboru je 8. 3. 2019 oziroma 13. 3. 2019 za preostale termine.


Program posveta:
9:00 – 9:30 Prihod in registracija


9:30 – 9:50 Predstavitev zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture
Bogdan Pezdirc, Sektor za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo
 

9:50 – 10:10 Masovni zajem poseljenih zemljišč in evidenca stavbnih zemljišč
Damjan Doler, Ministrstvo za okolje in prostor

10:10 – 10:40 Dejanska raba zemljišč v zemljiškem katastru in lokacijska izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra
Marko Rotar, Geodetske uprave RS

10:40 – 11:10 ODMOR

11:10 – 11:40 Predstavitev metodologije zajema podatkov dejanske rabe za ceste, izmenjevalni format in podatkovni model za posredovanje podatkov
Anton Švigelj, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Direkcija RS za infrastrukturo, Gvido Modrijan, STRUCTURA d.o.o.

11:40 – 12:10 Predstavitev predloga izvedbe zajema dejanske rabe na občinskih cestah – popis del za izvedbo javnega naročila. Ocene vrednosti in na kaj morajo biti občine pozorne pri zajemu
Andrej Mesner, IGEA d.o.o., Gvido Modrijan, STRUCTURA d.o.o.

12:10 – 12:40 Uporaba podatkov dejanske rabe cest za potrebe urejanju prostora (prostorsko načrtovanje, ukrepi zemljiške politike, urejanje občinske lastnine, banka cestnih podatkov, kataster gospodarske javne infrastrukture,
vrednotenje in obdavčenje nepremičnin itn.)

Leon Kobetič, član projektnega sveta uvedbe davka na nepremičnine, Gvido Modrijan, STRUCTURA d.o.o.

12:40 Vprašanja udeležencev


 

Kotizacija

Posvet je brezplačen. 


Informacije in prijave

Skrajni rok za prijave na seminar v Mariboru je 08.03.2019 oziroma 13.03.2019 za preostale seminarje.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Načrt ni na voljo