Spletni seminar Dejanska raba javne občinske cestne infrastrukture – strošek ali korist?

Spletni seminar Dejanska raba javne občinske cestne infrastrukture – strošek ali korist?

Datum
09.12.2020
10:00 - 11:00

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Spletni seminar je prestavljen. Predvidoma bo izveden decembra. Prijave sprejemamo. 

Vabimo vas na predstavitev »dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture – strošek ali korist«, na katerem bomo v uvodu spregovorili o izkušnjah pridobljenih v prvem letu evidentiranja dejanske rabe. V januarju 2021 se pričakuje objava vrednosti zemljišč, izračunanih z upoštevanjem dejanske rabe javne prometne infrastrukture. Predstavili vam bomo vpliv dejanske rabe na vrednost zemljišč in posledice morebitne zemljiškoknjižne neurejenosti na katero vas lahko opozorijo lastniki fizičnih oseb preko tehničnega ali v nadaljevanju upravnega postopka. Nekaj besed bomo namenili izboljšanemu zemljiškemu katastru v povezavi z zajeto dejansko rabo ter zaključili s stroški na eni strani ter uporabnostjo podatkov dejanske rabe na drugi.


Program:

 • Evidentiranje dejanske rabe, novosti, izkušnje s prvimi vpisi, uskladitvenimi elaborati
 • Vpliv dejanske rabe prometne infrastrukture na vrednost zemljišča
 • Tehnični postopek  – reševanje premoženjsko pravnih pritožb lastnika zemljišča –  postopek vodi občina
 • Upravni postopek – urejanje katastrskih mej javne prometne infrastrukture na zahtevo lastnika in na strošek občine  – postopek vodi Direkcija RS za infrastrukturo
 • Vpliv dinamičnosti zemljiškokatastrskih sprememb na dejansko rabo
 • Stroški in koristi evidentiranja dejanske rabe javne občinske cestne infrastrukture

Izvajalci:

 • Irena Kramarič, Direkcija RS za infrastrukturo
 • Mateja Krivic, Direkcija RS za infrastrukturo
 • Rok Urbanija, Direkcija RS za infrastrukturo
 • mag. Tadeja Vengar, Direkcija RS za infrastrukturo

 


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 80 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 20. oktobra 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 108-2020, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do srede, 25. novembra 2020. 

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Spletni seminar Dejanska raba javne občinske cestne infrastrukture – strošek ali korist?

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Načrt ni na voljo