Ceste in premostitveni objekti

Ceste in premostitveni objekti

Datum
05.03.2020
9:30 - 14:15

Lokacija
Računovodska hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani

Kategorija
Izobraževanja s področja cestne stroke

Opis dogodka


Na seminar vabimo odgovorne za ceste in promet na občinah, vodje vzdrževalnih baz, delovodje in cestne preglednike. Z osvojenim znanjem bodo lažje prepoznavali svoje odgovornosti, stanje cest in cestnih objektov ter ustrezno ukrepali.

 


Program:

9.30 – 11.00

Predpisi s področja cest
Odgovornosti, pooblastila, obveznosti, aktivno izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti

Predavateljica: mag. Nataša Kovše, DARS

11.30-13.00

Osnove dobre ceste
Dejavniki, ki vplivajo na stanje in trajnost voziščnih konstrukcij
Pregled in ocenjevanje stanja cest po končani zimi
Sanacijski ukrepi na vozišču v okviru rednega vzdrževanja

Odvodnjavanje cestnega telesa

Predavatelj: Marko Klokočovnik, MK Inženiring

13.15 – 14.15

Pregledi premostitvenih objektov
Vrste in pogostost pregledov
Metodologija izvedbe pregledov
Poškodbe objektov
Izvedba pregledov
Rezultati pregleda

Predavatelj: mag. Franc Capuder, Zavod za gradbeništvo Slovenije


Kotizacija
Kotizacija  za udeležbo znaša 230 EUR na udeleženca in vključuje DDV.  Kotizacijo nakažite najkasneje do 4. marca 2020 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 103-20, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 24. februarja 2020. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si. 

Prijava na: Ceste in premostitveni objekti

230,00 €

Udeleženec 1

Podatki o podjetju

DA
NE

Strinjam se, da moj e-naslov uporabljate za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih.

Strinjam se s Politiko zasebnosti družbe Educenter, v kateri so določene moje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Politika zasebnosti (.pdf)

V primeru, da se z uporabo vašega e-naslova za pošiljanje naših e-novic in informacij o seminarjih in drugih dogodkih ne strinjate, nam to prosim sporočite na info@educenter.si.


Zemljevid


Načrt ni na voljo